Masz pomysł jak zaprezentować Gdańsk, jego kulturalny potencjał, charakterystyczne wydarzenia, miejsca, zjawiska, ludzi? Weź udział w otwartym konkursie „Genius Loci”, ogłoszonym przez Koalicję Miast, które walczyły o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 na działania artystyczne, prezentujące Gdańsk we Wrocławiu między 28 lipca a 7 sierpnia 2016 roku. Na projekty czekamy do 25 lutego.

Poprzez konkurs chcemy wyłonić najciekawsze projekty artystyczne i edukacyjne pokazujące specyfikę Gdańska, jego najważniejsze i najbardziej charakterystyczne narracje kulturowe, genius loci – ducha miejsca naszego miasta. Przyjęliśmy zaproszenie od Wrocławia i chcemy je wykorzystać oddając przestrzeń twórcom gdańskiej kultury. Chcemy jak najmniej narzucać – nasze ramy to przestrzeń kamienicy, którą dostaliśmy na działania i przestrzenie podwórek przylegających do niej – jest możliwość zaproponowania też innych miejsc, zachęcamy też do działań angażujących Wrocławian – mówi Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej.

Zrealizowanych będzie minimum 11 projektów, na które przeznaczony jest łączny budżet w wysokości 150 000 zł. Pod uwagę będą brane przede wszystkim: oddolne, autorskie inicjatywy artystyczne uwzględniające relacje artysty, miasta i społeczności lokalnych; dobre, realizowane systemowo, praktyki wpływające na budowanie relacji człowiek – miasto; pomysły na działania, które nawiązują do wartości stanowiących genius loci Gdańska: wolności, solidarności, otwartości oraz projekty wpływające na rozwój i jakość życia w mieście, nastawione na nadawanie nowego życia przestrzeniom miejskim, budowanie relacji społecznych, aktywizowanie, współpracę twórczą, angażujące mieszkańców wokół działań na rzecz rozwoju Gdańska i ich samych.

Projekty będą realizowane w użyczonej przez Wrocław kamienicy przy ul. Włodkowica 25 usytuowanej w centrum Wrocławia naprzeciw terenów zielonych Bulwaru Tadka Jasieńskiego, nieopodal Fosy Miejskiej wraz z przylegającym do niej podwórkami. Możliwe jest także zaproponowanie innego miejsca (i sprawdzonego pod względem możliwości organizacyjnych) przez osoby zgłaszające.

Konkurs ma charakter otwarty. Wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, artyści, kolektywy, animatorzy kultury, wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.

Terminarz:
– nabór wniosków: do 25 lutego 2016
– do 9 marca 2016 roku – ogłoszenie wyników na stronie www.ikm.gda.pl.

Koalicja Miast to projekt współpracy czterech miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury z Wrocławiem – zwycięzcą konkursu. Celem współpracy są między innymi prezentacje kulturowe miast Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi “na scenie Wrocławia” w 2016 roku. Operatorem prezentacji Gdańska jest Instytut Kultury Miejskiej.

Kontakt do Organizatora Konkursu: koalicjamiast@ikm.gda.pl

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Regulamin_konkursu_KM
Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego pobierz
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis kryteriów oceny wniosków pobierz
Załącznik nr 3 – Wzór zgody przedstawiciela ustawowego pobierz