10. lutego w sieni Instytutu Kultury Miejskiej podsumowano pierwszy semestr spacerów Gdańskich Miniatur, w których wzięło udział ponad 1500 osób! Prawidłowe odpowiedzi na zagadki dotyczące stylów architektonicznych: renesansu, manieryzmu, gotyku i romanizmu nadesłało aż 600 osób. Osoby indywidualne, klasy szkolne i koła zainteresowań, które uczestniczyły w największej ilości spacerów i prawidłowo rozwiązały zagadki otrzymały kulturalne nagrody. Na dodatkowe spacery Gdańskich Miniatur zapraszamy w ferie: 20.02 i 24.02.

Każdy z pięciu spacerów semestru 2015/2016 miał inną trasę, która pozwalała zapoznać się ze stylami architektonicznymi w Gdańsku. Uczestnicy i uczestniczki poznali bliżej romanizm, gotyk, renesans i manieryzm oraz historie związane z Żurawiem, nieistniejącym już Zamkiem Krzyżackim, Wielkim Młynem, Basztą Jacek, Fontanną Neptuna, Ratuszem Staromiejskim, Domem Opatów Pelplińskich, wieloma gdańskimi kościołami i bramami, m.in.: Złotą, Wyżynną i Zieloną oraz słynnymi kamienicami. Wycieczki oprowadzała przewodniczka Ewa Czerwińska, we współpracy z portalem iBedeker.

 

Gdańskie Miniatury

Finał Gdańskich Miniatur, fot. Natalia Krawczyk

Osiem grup, które najlepiej poradziły sobie z zadaniami podczas spacerów, nagrodzono biletami do kina, teatru i muzeów, warsztatami w instytucjach kultury, lekcjami muzealnymi oraz upominkami.

Partnerami Gdańskich Miniatur są: Teatr Wybrzeże, Teatr Miniatura, Opera Bałtycka, CSW Łaźnia, Wspólnota Gdańska, Kino Helios, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Teatr Szekspirowski oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Na stronie projektu gdanskieminiatury.ikm.gda.pl można znaleźć odpowiedzi do gier opublikowanych w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Ferie z Miniaturami

Osoby spędzające ferie w Trójmieście zapraszamy na bezpłatne zorganizowane spacery dla rodzin i grup nieformalnych:

20.02 (sobota) 11.00, 12.30, 14.00 „Gdańskie Miniatury”, „Style architektoniczne w Gdańsku – renesans i manieryzm, cz I”. Spotkanie: Złota Brama, Targ Węglowy 27.

24.02 (środa) 11.00, 12.30, 14.00 „Gdańskie Miniatury”, „Style architektoniczne w Gdańsku – gotyk, cz II”. Spotkanie: Kamienica przy ul. Chlebnickiej 13.

Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany. Relacja ze spaceru ukaże się na portalu iBedeker. Więcej informacji pod adresem: e-mail: miniatury@ikm.gda.pl oraz na stronie: www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl.

Gdańskie Miniatury to projekt edukacyjny, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać uczniom i uczennicom, a także dorosłym zainteresowanym historią Gdańska, niezwykłe miejsca i postacie związane z naszym miastem. Przez pięć lat zabawa miała różne formy, od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy gdańskie), po uczęszczanie trasami proponowanymi przez same dzieci i młodzież. Poprzednie edycje poświęcone były: niezwykłym kobietom w historii Gdańska, fortyfikacjom miasta, kościołom, przytułkom i szpitalom, a w roku szkolnym 2015/2016 poświęcona jest stylom architektonicznym Gdańska. Gdańskie Miniatury realizowane są w cyklu szkolnym, podzielone na semestr zimowy i letni. Po każdym semestrze odbywa się uroczysty finał z udziałem najbardziej aktywnych zwiedzających i wręczenie nagród – biletów wstępu do gdańskich instytucji kultury.

Po trasach można się poruszać samodzielnie, przy pomocy mapki lub wziąć udział w zorganizowanym spacerze z profesjonalną przewodniczką Ewą Czerwińską oraz Ewą Kowalską, autorką bloga turystycznego iBedeker.

By wygrać nagrody, należy wypełnić formularz on-line z pytaniami konkursowymi dotyczącymi poszczególnych tras, który co miesiąc zamieszczamy na tej stronie wraz z opisem trasy i mapką do pobrania.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.