Jak przeprowadzić spotkanie sprzyjające efektywnej pracy? Na czym polega facylitacja i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas zebrania? O tym dowiemy się na najbliższych szkoleniach Akademii Active Citizens 19-20 marca. Warsztaty poprowadzi  trenerka Katarzyna Sekutowicz.  Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do 6 marca. 

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Warsztaty „Jak przeprowadzić zebranie czylispotkanie z facylitacją” odbędą się 19-20 marca 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku.

Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy poznają m.in. rolę i zadania osoby prowadzącej spotkanie, budowanie struktury spotkania sprzyjające efektywnej pracy, poznają i przećwiczą techniki facylitacyjne pozwalające na zbudowanie w osobach uczestniczących poczucie bezpieczeństwa, współodpowiedzialności, wzajemnego zrozumienia, a także techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas zebrania.

Osoba prowadząca:

Katarzyna Sekutowicz – Od 1992 roku jest związana zawodowo z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, np. biblioteki, domy kultury czy ośrodki pomocy społecznej. Specjalizuje się w planowaniu, metodologii pracy z osobami dorosłymi. Ukończyła szkołę Trenerską Pracy na Procesie Grupowym. Trenerka i superwizora Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.  Autorka i współautorka takich publikacji jak m.in. „Uspołeczniona ewaluacja w animacji społecznej i pracy w społecznościach lokalnych”, „Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski”, „Narzędzie do samooceny rozwoju organizacji pozarządowej”.


Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgloszeniowego (plik do pobrania)

Formularz należy odesłać do 6 marca 2016 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 9 marca 2015. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę. Wstęp wolny.