Podczas kolejnego spotkania w ramach cyklu Miastoprojekcje obejrzymy film „Mikrotopia” w reżyserii Jespera Wachtmeistera. Dyskusję po projekcji poprowadzi Michał Jaśkiewicz, kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego jakości życia w aglomeracji Trójmiejskiej. Jego gościem będzie Tomasz Nowicki, który m.in. koordynuje prace w obszarze mieszkalnictwa w zespole ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Zapraszamy 9 marca o godz. 19.00 do sieni Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Trag 39/40. Wstęp wolny!

Film pokazuje, w jaki sposób współcześni architekci, artyści, a także zwykli aktywiści próbują za wszelką cenę zrealizować marzenie o przenośnym i mobilnym życiu, które może zapewnić ludziom całkowitą wolność. Oprócz różnorodnych wspaniałych koncepcji architektonicznych mini-domów, doskonale przedstawionych w technice 3D, mamy tu również szansę poznać opinie współczesnych nomadów, ludzi bezdomnych, zestresowanych, potrzebujących prywatności i izolacji. Opowiadają oni o własnej koncepcji domu i sposobie, w jaki próbują ją zrealizować. Obserwujemy, jak funkcjonują domy na chodniku, dachu, w przemysłowych przestrzeniach, a także na łonie natury, dzięki czemu mamy szansę przyjrzeć się, jak korespondują one ze współczesną architektoniczną ideą mini-domów.

Czy rzeczywiście jest to prawdziwa i realna szansa dla coraz bardziej powiększającej się ludzkości, czy raczej czysty eksperyment dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić lub nie mają innego wyjścia? Ten pięknie nakręcony film bez wątpienia podejmuje niezwykle ważny problem dotyczący współczesności i stara się rozwiązać go w zaskakujący sposób.

[Opis za dystrybutorem, Against Gravity]

Miastoprojekcje. „Mikrotopia”, reż. Jesper Wachtmeister, (52 min)

Goście: Michał Jaśkiewicz, Tomasz Nowicki

Data: 9 marca, godz. 19.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Goście spotkania
Michał Jaśkiewicz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się psychologią miasta, prowadzi badania dotyczące estetyki przestrzeni publicznej, roli przestrzeni przyjaznych pieszym, identyfikacji z miejscem i poczucia sprawstwa w mieście. Aktualnie kieruje projektem Narodowego Centrum Nauki dotyczącym środowiskowych i psychologicznych wyznaczników jakości życia w mieście, skoncentrowanym na badaniu aglomeracji Trójmiejskiej. Uczestnik związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, podróżuje i sympatyzuje z ruchami miejskimi.

Tomasz Nowicki – doktorant na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych. W swojej pracy zajmuje się problematyką imigracji ekonomicznej, posthumanizmem oraz kulturą popularną. Afiliacje naukowe łączy z praktyką pracując na co dzień z rumuńskimi Romami. Współpracuje z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundacją Inna Przestrzeń. Redaktor portalu www.trojmiasto.info-migrator.pl oraz autor raportu dotyczącego mowy nienawiści wobec imigrantów w Trójmieście. W 2015 roku opublikował artykuł Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń (Pedagogika Społeczna Nr 1 (55), wyd. Pedagogium), w którym opisuje walkę o prawa do mieszkania Romów rumuńskich i efekty interwencji badawczej. Koordynuje prace w obszarze mieszkalnictwa w zespole ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku. Owocem prac zespołu jest przyjęta przez radę miasta Gdańska uchwała, w której poszerzono listę osób mogących ubiegać się o wynajem mieszkań komunalnych o uchodźców i osoby posiadające ochronę uzupełniającą. Na jego wniosek zostało wszczęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowanie wyjaśniające dotyczące wynajmowania przez Gminę Gdańsk mieszkań komunalnych na zasadach komercyjnych turystom.