Otwarty IKM to program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł).

Na propozycje i pomysły działań w kwietniu czekamy do 10 marca! Szczegóły na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

ulotka otwarty IKM