Na konkurs wpłynęły trzy wnioski od kolektywów kuratorskich. Komisja konkursu, w składzie: Anna Czekanowicz-Drążewska, Katarzyna Józefowicz, Aleksandra Szymańska, Romuald Pokojski, Hubert Bilewicz, większością głosów wybrała aplikację kolektywu All Inclusive, czyli wspólną koncepcję działań artystycznych przedstawioną przez Annę Witkowską, Emilię Orzechowską, Sylwestra Gałuszkę i Jakuba Knerę. Wybrano też projekty konkursu „Genius loci” na indywidualne działania artystyczne i edukacyjne. Prezentacja Gdańska we Wrocławiu odbędzie się w dniach 30 lipca – 6 sierpnia.

Zwycięska koncepcja będzie prezentować Gdańsk we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w ramach projektu Koalicji Miast – wspólnej inicjatywy Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi i Wrocławia. Celem projektu jest przedstawienie najbardziej charakterystycznych dla każdego z miast narracji w przestrzeni Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wrocław stanie się sceną, na której spotkają się najlepsze projekty i praktyki kulturowe z każdego z miast Koalicji. Koalicja Miast stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej pomiędzy miastami, promowania lokalnych artystów, tworzenia wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych. Gdańskowi, finalnie, została oddana do dyspozycji kamienica przy Starym Rynku we Wrocławiu.

Komisja doceniła spójność koncepcji, ideę miejsca które „staje się” się na oczach publiczności i z udziałem zaproszonych artystów, pozyskane grono artystów, koncepcję radia i debat oraz szczegółowy program wydarzenia, który z pewnością będzie atrakcyjny dla publiczności spoza Gdańska – komentuje Aleksandra Szymańska.

Koncepacja wybranego projektu – ALL INCLUSIVE

Równolegle do konkursu na kuratora prezentacji Gdańska ogłoszony był konkurs „Genius loci” na pojedyncze projekty realizowane we Wrocławiu. Decyzją kandydatów będą mogły zostać włączone w ramy prezentacji lub realizowane indywidualnie.

Do konkursu „Genius Loci” zgłoszono 11 wniosków, z których komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wszystkich koalicyjnych miast, najwyżej oceniła projekty Stowarzyszenia Nasiono, Fundacji Transgressive Art, Fundacji Interference i Wojciecha Radtke. Pomysłodawcy wybranych wniosków zostaną zaproszeni do rozmów by uzgodnić szczegóły realizacji programu.

Koalicja Miast to projekt miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie współpracują z Wrocławiem – zwycięzcą konkursu. Projekt ma na celu prezentacje kulturowe miast na scenie Wrocławia: Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi skupione na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych oraz na tym, co stanowi o ich genius loci.

Pierwszą odsłoną Koalicji Miast była akcja „Kierunek Kulturalna Stolica”. Artyści i animatorzy z czterech koalicyjnych miast wyruszyli w podróż ku Europejskiej Stolicy 2016. Koncerty, wystawy i działania artystyczne towarzyszyły ogłoszeniu programu Europejskiej Stolicy Kultury 20 czerwca 2015 roku i włączone były w Projekt MOSTY Wrocław.

Uroczyste podpisanie deklaracji o współpracy w ramach Koalicji Miast odbyło się w środę 21 października 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dokument sygnowali: Rafał Dutkiewicz (prezydent Wrocławia), Paweł Adamowicz (prezydent Gdańska), Krzysztof Piątkowski (wiceprezydent Łodzi), Krzysztof Żuk (prezydent Lublina).

Partnerstwo 5 metropolii Polski służy zaktywizowaniu środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych. Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz szerokiej debaty nad rozwojem kultury w samorządach. Koalicja Miast jest otwarta na kolejne polskie miasta.