Gdańsk jest nie tylko projektem urbanistycznym, strukturą przestrzenną ulic i budynków (…). Gdańsk jest przede wszystkim opowieścią – mówi Barbara Borowiak ze Stowarzyszenia Arteria, które razem z partnerem, Instytutem Kultury Miejskiej, w ramach projektu „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako zwalczania dyskryminacji”, zbierało historie codzienności osób z różnych grup mniejszościowych mieszkających w Gdańsku. 16 kwietnia, w godz. 11.00 – 14.00 w sieni IKM porozmawiamy o publikacji zawierającej m.in. opowieści osób pochodzenia chińskiego, żydowskiego czy muzułmańskiego, ale też historie Kociewiaków. Odbędą się też trzy spacery wybranymi trasami z książki (obowiązują zapisy).

Książka powstała po to, by odpowiedzieć na pytanie – czy Gdańsk jest taką samą opowieścią dla każdej z tych grup? Jakie warstwy historii kryją się pod oficjalną narracją? Jakie miejsca na mapie miasta symbolicznie utrwalają obecność mniejszości w przestrzeni? Jest także bliższym przyjrzeniem się kilku kolażom głosów i doświadczeń społeczności mniejszościowych w Gdańsku. (…) Nie jest typowym przewodnikiem po mieście, choć opiera się na koncepcji szlaku wiodącego między punktami. Jednak miejsca stanowią jedynie siatkę, na której rozpięta zostaje opowieść o celebrowaniu swojej tożsamości i zakorzenieniu, o codziennościach migracyjnych, spotkaniach między kulturami i tradycjami, o wykluczeniu i strategiach emancypacyjnych – napisała we wstępie do publikacji Barbara Borowiak.

Stowarzyszenie Arteria wraz z partnerem, Instytutem Kultury Miejskiej, w ramach projektu „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako zwalczania dyskryminacji” zbierało historie codzienności osób z różnych grup mniejszościowych mieszkających w Gdańsku. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, opowiadał rozmówcom i rozmówczynią swoją historię życia w Gdańsku, wspominały o miejscach subiektywnie istotnych i związanych z nimi emocjami, mówiły o symbolicznych wydarzeniach i znaczących osobach, o aktywizmie lub jego braku. Rozmawialiśmy o wszystkim, co ważne dla własnego rozumienia tożsamości i co składa się w wielogłos opowieści o różnorodności społecznej i kulturowej Pomorza.

Wywiady te złożyły się w 6 tras spacerów skupionych wokół doświadczeń kobiet żyjących w więcej niż jednej kulturze, osób LGBT, aktywistów i aktywistek ze społeczności muzułmańskiej i żydowskiej, osób studiujących i pracujących przybyłych do Gdańska z Chin oraz tożsamości lokalnej Kociewiaków i Kociewiaczek.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia podsumowujące pracę w projekcie i podążenie z nami szlakiem głosu opowieści zebranych w rozmowach.

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT
16.04.2016 (sobota) w godzinach 11:00 – 14:00 w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Premiera bezpłatnej publikacji „Szlakiem Głosu mniejszości gdańskich. Spacery, trasy, opowieści” oraz rozmowa z osobami współtworzącymi trasy. Rozmawiać będą twórczynie trasy kobiecej Judyta Borchet i Iwona Prusko oraz ich rozmówczynie prof. Marta Koval i Tonna Ugwu, Mohamed Attoun- jeden z rozmówców z trasy muzułmańskiej oraz współtwórczyni trasy chińskiej Ada Trembińska wraz ze swoim rozmówcą Sun Wei Fengiem.

Panel dyskusyjny z ekspertami i ekspertkami: „Historia mówiona jako metoda zwalczania dyskryminacji wobec grup mniejszościowych”. Rozmawiać będą współtwórczyni trasy żydowskiej Marta Karalus z jedną ze swoich rozmówczyń Katarzyną Mazurkiewicz z Gminy postępowej Beit Trójmiasto, Przemysław Minta zbierający wywiady w trasie LGBT i psycholożka pracująca z osobami LGBT Katarzyna Dułak oraz ekspertka wielokulturowa Natasza Berezecka- Kosakowska i Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria, koordynatorka projektu opartego o historie mówione „Stocznia jest kobietą”.

SPACERY
16.04.2016 (sobota) g. 15:00, „Patrząc na Gdańsk oczami kobiet z różnych kultur”. Oprowadzają autorki trasy: Judyta Borchet i Iwona Prusko.

Niniejsza trasa opiera się na wywiadach z mieszkankami Gdańska, które doświadczyły życia w więcej niż jednej kulturze. Naszymi rozmówczyniami były kobiety o korzeniach ukraińskich, białoruskich, wileńskich, nigeryjskich i kolumbijskich. Podczas spaceru będziemy opowiadać o specyfice doświadczenia miasta przez kobiety z różnych kultur. Jakie bariery napotykają na początku pobytu? Z jakimi stereotypami muszą walczyć? Jak budują wspólnoty? Jak różnią się role społeczno-kulturowe kobiet w ich kulturach i w Polsce? Czy można w ogóle patrzeć na miasto z perspektywy płci?

17.04.2016 (niedziela) g.12:00, „Gdańsk mniejszości chińskiej – miasto przygód czy przygotowań do dalszej podróży?”. Oprowadzają współautorka trasy Adrianna Trembińska i jej rozmówca Wei Feng Sun.

Spacer opiera się na rozmowach z osobami, które przyjechały do Gdańska z różnych regionów Chin i studiują tu lub pracują. Zastanowimy się czy dla naszych rozmówców i rozmówczyń Gdańsk jest przystankiem w drodze rozwoju zawodowego i osobistego czy miastem zakorzenienia i drugim domem. Opowiemy o ich motywacjach przyjazdu do Gdańska, codzienności, szukaniu miejsc, które pozwalają celebrować swoją tożsamość. Zaprosimy do przyjrzenia się różnicom kulturowym jakie osoby, z którymi rozmawialiśmy dostrzegają między swoimi miastami a Gdańskiem.

17.04.2016 (niedziela) g.15:00 „Ryk tęczowego lwa. Odzyskiwanie przestrzeni miejskiej przez społeczności nieheteronormatywne w Gdańsku”. Oprowadza autor trasy Krzysztof Górski i jego rozmówca Ryszard Kisiel.

Zapraszamy na spacer szlakiem osób, inicjatyw i organizacji działających na rzecz społeczności homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych na Pomorzu. Nie tylko przyjrzymy się współczesności: działaniom organizacji, pierwszym wiecom i marszom w przestrzeni miasta, ale odkryjemy również ślady historii obecności osób LGBT w Gdańsku sprzed dwudziestego wieku. Opowiemy historię pierwszego czasopisma gejowskiego, „Filo”, dramatycznych wydarzeń akcji Hiacynt, przypomnimy o pojawiających się i znikających klubach i przyjaznych miejscach spotkań, a także o odzyskiwaniu przestrzeni miejskich poprzez działania na polu kultury i sztuki, aktywizm i walkę z dyskryminacją i wykluczeniem.

ZAPISY: mailowo: sien@ikm.gda.pl z podaniem wybranego spaceru i kontaktu, osobiście: Instytut Kultury Miejskiej, 10.00-18.00, w weekendy 12.00 – 16.00. Informacja o miejscu startu spaceru zostanie podana po zgłoszeniu. Na spacery zapraszamy osoby dorosłe. Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY

KONTAKT: szlakiemglosu@art-eria.pl, www.facebook.com/SzlakiemGlosu/, www.szlakiemglosu.org

Organizatorka: Stowarzyszenie Arteria, http://art-eria.pl/.
Partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej (Polska) | Oslo and Akershus University College (Norwegia)

Projekt „Historia mówiona jako metoda zwalczania dyskryminacji” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.