19 i 20 kwietnia do Gdańska przyjadą Sevada Petrossian i Armine Bachachyan – przedstawiciele Urban Lab w Erywaniu, organizacji która skupia się na demokratyzacji i ożywianiu przestrzeni miejskiej oraz prowadzi działania z zakresu edukacji nieformalnej, badania i projekty kulturalne. Wizyta jest efektem konkursu Narodowego Centrum Kultury z 2015 roku na wybór instytucji, które będą współpracować w wymianie w ramach Partnerstwa Wschodniego, którego laureatami są m. in. Instytut Kultury Miejskiej i Urban Lab.

Program Kultura i Kreatywność dla Partnerstwa Wschodniego (The Eastern Partnership Culture and Creativity Programme) jest finansowany i prowadzony przez Unię Europejską, a jego celem jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, pogłębienie wiedzy o realizowanych projektach przez instytucje i organizacje z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Do projektu zakwalifikowało się sześć polskich instytucji: Fabryka Sztuki w Łodzi, Fundacja 4.99, Instytut Kultury Miejskiej, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Warsztaty Kultury w Lublinie.

Instytucje współpracujące ze sobą zostały dobrane w trzystopniowym procesie, po to by profil ich działalności był jak najbardziej podobny, a spotkanie było szansą na potencjalne, wspólne, przyszłe projekty. Członkowie Urban Lab odwiedzą w Gdańsku m.in. Europejskie Centrum Solidarności, Dolne Miasto z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami, tereny postoczniowe na spacerze herstorycznym z grupą Metropolitanka.

„Twórzcie miasta inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone” – to motto zaczerpnięte z jednego z 17. celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych przyświeca działalności Urban Lab. Jest to interdyscyplinarna organizacja, która tworzy i inicjuje badania na temat przestrzeni miejskiej w Erywaniu, dzieli się pozyskaną wiedzą, realizuje projekty ożywiające przestrzeń miejską oraz działania kulturalne i warsztaty dla mieszkańców. Więcej na: http://www.urbanlab.am/en/.

Organizatorami wizyty są: Narodowe Centrum Kultury, British Council, Instytut Goethego, Oddział Fundacji Sorosa z siedzibą w Mołdawii.

Więcej o Programie Kultura i Kreatywność dla Partnerstwa Wschodniego: https://www.culturepartnership.eu/ i https://www.facebook.com/culturepartnership/.