Omówimy kwestie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Przyjrzymy się stereotypom dotyczącym różnych narodowości, grup społecznych, płci i grup mniejszościowych. Zaproponowane ćwiczenia pozwolą na odczucie, w kontrolowanych warunkach, dyskryminacji oraz poznanie mechanizmów ją wywołujących. Zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne w ramach Akademii Active Citizens 7-8 maja. Zapisy są prowadzone do 24 kwietnia. 

„Warsztaty antydyskryminacyjne dla organizacji pozarządowych i osób zajmujących się edukacją” odbędą się: 7-8 maja 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00 w Gdańsku. Wstęp wolny.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularz zgłoszeniowy. Formularz należy odesłać do 24 kwietnia 2016 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk | Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  29 kwietnia 2016.

Zagadnienia:

  • Tożsamość, cechy prawnie chronione, przesłanki dyskryminacji
  • Stereotypy (stereotypy pozytywne i negatywne, autostereotypizacja, zagrożenie stereotypem)
  • Uprzedzenie, dyskryminacja (bezpośrednia, pośrednia), łańcuch dyskryminacji, rodzaje dyskryminacji
  • Powstawanie mechanizmów wykluczenia prowadzących do dyskryminacji
  • Mowa nienawiści, w tym cyberprzemoc i jej przeciwdziałanie
  • Prawo antydyskryminacyjne
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji, mowa ciała, spójny komunikat, model asertywnej odpowiedzi, komunikacja, ćwiczenie informacji zwrotnej, język wrażliwy, ćwiczenia dramowe
  • Dobre praktyki działań antydyskryminacyjnych
  • Zasoby osobiste do podejmowania działań antydyskryminacyjnych
  • W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad.

Osoba prowadząca:

Anna Urbańczyk – trenerka równościowa, aktywistka praw człowieka i  koordynatorka projektów społecznych. Wyspecjalizowana w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz antydyskryminacyjnych w metodologii Anti-Bias. Facylitatorka pracująca metodą Appreciative Inquiry (analizie sukcesów działań). Związana z Instytutem Kultury Miejskiej.

Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies, Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, w Warszawie, Akademii Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (Fundacja Autonomia, Kraków).  Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA).

W latach 2010 – 2011 koordynowała polską koalicję Social Watch, która wydała kompleksowy raport o ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Polsce.

Realizuje kilkaset godzin szkoleń równościowych rocznie m.in. dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, spółki PL.2012 (organizatorów Mistrzostw Euro 2012 w Polsce), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, British Council, Urzędu Miejskiego w Gdyni, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Muzeum Polin, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Więcej informacji: www.warsztatyrownosciowe.pl