Program otwarty IKM działa od stycznia. Do połowy maja 2016 roku zrealizowano w nim 19 wydarzeń, w tym: warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, przedstawienie teatralne, pokaz-prezentacja prac plastycznych oraz spotkanie o kulturze muzułmańskiej. W maju łącznie zgłoszono kolejnych 6 projektów. Czekamy na kolejne inicjatywy do 10. dnia każdego miesiąca: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm/.

Każdy może aplikować i zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł brutto). Od stycznia do kwietnia 2016  roku zrealizowano 17 projektów.

to_sie_wytnie_collage

 

Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta podzieliło się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdobyciem środków na książkę za pomocą crowdfundingu: – Widać było, że na spotkanie przyszła grupa osób faktycznie zainteresowana tematem crowdfundingu. Pytania zadawane po prezentacji odnosiły się do konkretnych przypadków związanych z planami wydania książki np. o Wyspie Sobieszewskiej albo o historii gdańskich kamienic – podsumowują Opowiadacze Historii Dolnego Miasta.

Kaszubskie gadz%07ety. Zro%01b sobie sam kaszubski gadz%07et 1

Pomysły zgłosiło i zorganizowało 12 organizacji trzeciego sektora: Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM, Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, Liga Muzułmańska – Oddział Pomorski, Harcerski Krąg Seniorów „Korzenie”, Fundacja Spinacz za Marzenie, Zespół Tańca Celtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego Animus Saltandi, Fundacja Droga, Momarte Pracownia Galeria, Fundacja Ocaleni oraz osoby indywidualne.

Energetyczna 60

W maju, w ramach programu otwarty IKM, odbędą się warsztaty plastyczne i edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz wykłady. Wydarzenia otwartego IKM odbywają się w poniedziałki i piątki.

Otwarty IKM – maj 2016

20.05 piątek / 17.30 – 19.30
AKCJA DEMOKRACJA – „demokratyczne” planszówki, warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 8-10 lat. Czytanie książki „Co to jest właściwie demokracja?” Equipo Plantel, il. Marta Pina, (Wydawnictwo TAKO) i tworzenie demokratycznych planszówek). Organizator: Justyna Sawicka.

23.05 poniedziałek / 18.00 – 21.00
Spotkanie autorskie: „Wymiary niedojrzałości w perspektywie wychowania w  rodzinie”. Prezentacja problematyki dotyczącej niedojrzałości dorosłych – Syndrom Piotrusia Pana. Organizator: dr Agnieszka Bzymek.

30.05 piątek / 18.30 – 21.30
„Jak żyć w harmonii z dzieckiem, nie zapominając o swoich potrzebach” warsztaty edukacyjne dla rodziców inspirowane metodą Porozumienia bez przemocy. Warsztaty dotyczą relacji pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Organizator: Kamila Banach.

Jak wziąć udział w programie Otwarty IKM?
Wypełnij wniosek, stwórz budżet, dodaj harmonogram działań i prześlij go na adres: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl.

Regulamin, wniosek do pobrania oraz szczegóły dostępne są na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm. Zgłoszenia można także składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk).