„ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia” jest raportem z życia projektariatu, czyli tych ludzi, którzy nie mają niczego oprócz swojej gotowości do włączenia się w projekt. Książka jest próbą oddania pomruku projektowej machiny, która choć urządza życie i pracę projektariatu, pozostaje na marginesach pola widzenia. 9 czerwca o godz. 18.00 w sieni Instytutu Kultury Miejskiej odbędzie się spotkanie z autorem książki – Kubą Szrederem, które poprowadzi Bogna Świątkowska, prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana.

„ABC Projektariatu” to zapis podróży po świecie sieci, gdzie wszystko rozpływa się w ciągłej „międzyprojektowej” cyrkulacji. Kuba Szreder – (nie)zależny twórca kultury od piętnastu lat pracujący i żyjący w projekcie – rozważa, jak realizować własne projekty zgodnie z ideałami równości, samorządności czy solidarności w sytuacji, kiedy przetrwanie w projektowym świecie wymaga podejmowania działań z tymi ideałami sprzecznych.

Kuba Szreder – niezależny kurator interdyscyplinarnych projektów z pogranicza sztuki, krytycznej refleksji i społecznych eksperymentów. Redaktor wielu książek i katalogów oraz autor tekstów z zakresu socjologii i teorii sztuki. Inicjator Wolnego Uniwersytetu Warszawy. W swojej pracy teoretycznej analizuje formy produkcji kulturowej w kontekście późnego kapitalizmu.

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca NN6T. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika Machina (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Przewodnicząca Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury, członkini Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: http://bit.ly/ABCprojekariatu

Cena książki podczas spotkania: 28 zł.
Publikacja ukazała się 28 kwietnia nakładem wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl.