27 czerwca w Instytucie Kultury Miejskiej zaprezentowano raport z badania „Kultura w Gdańsku. Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski”, które zrealizowano w ramach Obserwatorium Kultury działającego a przy Instytucie Kultury Miejskiej. 

Badanie zrealizowane w ramach Obserwatorium Kultury przez Biuro badań społecznych Question Mark było badaniem jakościowym, w którym korzystano z metody wywiadów grupowych (FGI) prowadzonych wśród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych w obszarze kultury (artystów, menedżerów kultury, dziennikarzy) pięciu miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic i Wrocławia.

W trakcie badania respondentów pytano między innymi o to, czy wiedzą co się dzieje w Gdańsku? Czy postrzegają gdańską kulturę jako dla nich ciekawą? Jakie wydarzenia, instytucje i osoby związane z naszym miastem są przez nich rozpoznawane? Czy z zewnątrz da się zauważyć specyfikę gdańskiej kultury? Jakie są mocne i słabe strony oferty kulturalnej Gdańska? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w raporcie: „Kultura w Gdańsku. Diagnoza pozycji Gdańska na kulturalnej mapie Polski”(pobierz)

raport_ikm_2016

Pobierz raport

Jaka jest pozycja Gdańska na kulturalnej mapie Polski? Otóż plasuje się tuż za uważanymi wg badanych za liderów: Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, jako miasto „ciekawe pod względem oferty kulturalnej, ale jeszcze nie lider”.

W opinii badanych został uznany za miasto kulturalne, w trzech kontekstach: działań wspierających, ponieważ prowadzi spójne działania w kierunku rozwoju, władze wspierają działania oddolne, następuje rozwój infrastruktury (szczególnie bibliotek), przeznacza środki finansowe na rozwój kultury, lecz ma zbyt słabą promocję; oferty, ponieważ jest ona szeroka i dostępna, przyznaje się nagrodę literacką, posiada rozbudowaną infrastrukturę, posiada sieć instytucji, posiada duży budżet, posiada kapitał ludzki i społeczny, jest ośrodkiem akademickim oraz cech, ponieważ jest dostępne i otwarte.

Za najbardziej rozpoznawalne instytucje zostały uznane: Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Sztuki Wyspa, Teatr Wybrzeże, wydarzenia: Solidarity of Arts, Festiwal Szekspirowski i Jarmark Dominikański. Twórcy najmocniej kojarzący się z Gdańskiem to Stefan Chwin, Gunter Grass i Tymon Tymański.

O tym, jakie rozpoznawalne cechy kulturalnego Gdańska, słabe i mocne strony oferty wskazywali badani przeczytamy: TU