banner-336-x-280_2Debaty, dyskusje, konferencje z udziałem naukowców i ekspertów, warsztaty edukacyjne, pokazy filmowe oraz specjalny koncert międzynarodowego zespołu Baltic Sea Philharmonic z udziałem słynnego skrzypka Gidona Kremera, to wszystko wydarzy się w Gdańsku od 12 do 18 września w ramach Gdańskiego Tygodnia demokracji.

Gdański Tydzień Demokracji zbiegnie się w czasie z Międzynarodowym Dniem Demokracji, który ma stałą datę w kalendarzu: 15 września.

 

Jednym z kluczowych punktów programu będzie debata Niezależni, samorządni. O demokracji w polskich miastach: wyzwania, zagrożenia, oczekiwania z udziałem prezydentów polskich miast. Samorządowcy podzielą się swoimi doświadczeniami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i angażowaniu mieszkańców miast w sprawy lokalne.


Więcej informacji  oraz program