Do konkursu programu Sieć Kultury zgłoszono aż 76 wniosków z całego województwa pomorskiego! 26 w kategorii projektów „dużych” (wsparcie do 15 000 zł) oraz 50 „małych” (wsparcie do 5 000 zł). Komisja konkursowa wybrała łącznie 10 projektów, które realizowane będą m.in. w Słupsku, Damnicy, Choczewie, Kartuzach czy Gdańsku.

– Najwięcej punktów można było zdobyć za wiarygodną ocenę potencjału społecznego, w tym: rozpoznanie problemów i potrzeb odbiorców projektu oraz zaangażowanie partnerów i lokalnej społeczności. Jakość partnerstwa punktowano w zależności od rzeczywistego zaangażowania partnerów w realizację projektu. Na przykład: aktywne współdziałanie było punktowane wyżej niż partnerstwo ograniczające się do użyczenia lokalu – komentuje wyniki naboru Agata Andrasiak, koordynatorka programu Sieć Kultury.

Sieć Kultury obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa pomorskiego, toteż komisja konkursowa doceniła projekty łączące różne instytucje w regionie. Wielkość instytucji nie była brana pod uwagę, podobnie jak wielkość miejscowości, z której pochodził projekt. Dla komisji liczyła się jakość projektu, czyli jego wartość merytoryczna. Kluczowe było zachowanie zgodności projektu z celami programów: ogólnopolskiego – Bardzo Młoda Kultura i wojewódzkiego – Sieć Kultury.

– W przyszłym roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale, Sieć Kultury ogłosi drugą edycję konkursu. Będzie to okazja do dopracowania wniosków, którym zabrakło punktów lub przygotować całkiem nowe, świeże projekty – mówi Agata Andrasiak.

siec_kultury_warsztaty3_fot-bartoszbanka

Warsztaty Sieci Kultury,  fot. Bartosz Bańka

Nagrodzone projekty

W kategorii „duże projekty” (wsparcie kwotą do 15 tys. zł brutto):

New SCHOOL. Wnioskodawcy: Iwona Woźniewska, Katarzyna Partyka, Katarzyna Werner, Adrian Lipiński, Dacjan Bekasiewicz – grupa nieformalna „Od Wyzwolenia do Wolności”. Przyznano dotację w wysokości 14000 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Walczących Bohaterów Westerplatte w Gdańsku Nowym Porcie.

„Zobaczyć na nowo” – budowanie poczucia tożsamości lokalnej. Wnioskodawca: Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo”. Przyznano dotację w wysokości 11000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku (Biskupia Górka), Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach.

W kategorii „małe projekty” (wsparcie kwotą do 5 tys. zł brutto):

Dzieciaki lubią zwierzaki. A co lubią zwierzaki? Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku, Stare Miasto Gdańsk, Zoo w Gdańsku Oliwie, Klub „Plama” (Gdański Archipelag Kultury), Kino Helios (Gdańsk Przymorze).

Fotozmiany – upływ czasu w przestrzeni. Wnioskodawca: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: gmina Damnica, miejscowości Damnica, Zagórzyca, Damno.

Punkt widzenia. Wnioskodawcy: Ewelina Miszkiewicz i Lucyna Samotyja. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Choczewo (powiat wejherowski).

Sieć korzeni. Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „KLUKA”. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Główczyce i okolice, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Szekspir czy Shakespeare? Wnioskodawca: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku. Przyznano dotację w wysokości 5000 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Mała Scena oraz sala prób Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Teatr budzi ludzi. Wnioskodawca: Dom Kultury w Subkowach. Przyznano dotację w wysokości 4750 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Subkowy (powiat tczewski).

Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą. Wnioskodawca: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Przyznano dotację w wysokości 4875 zł brutto. Miejsce realizacji projektu: Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku.

Włączeni w kulturę. Wnioskodawca: „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne. Przyznano dotację w wysokości 4980 zł brutto. Miejsca realizacji projektu: Zespół Szkół w Mrzezinie, Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.


www.sieckultury.pl