Pod koniec września odbędzie się spotkanie pod hasłem „Kultura a samorząd” dla osób, które zarządzają kulturą, organizują i tworzą strategie kulturalne, chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Forum jest drugą częścią projektu Koalicja Miast dla kultury, którą tworzą m.in. Wrocław, Gdańsk, Lublin, Poznań, Szczecin i Katowice. Latem wszystkie miasta prezentowały swój potencjał kulturalny w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Długofalowym efektem Koalicji Miast ma być nowa jakość w zarządzaniu projektami kulturalnymi, dlatego ważną częścią projektu jest działający cały rok think thank poświęcony samorządowej odpowiedzialności za kulturę, wymieniający wiedzę na temat organizacji kultury w Polsce, poszukujący nowych, innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi kultury w samorządach lokalnych. Grupa sieciuje kreatorów życia kulturalnego oraz samorządowców z miast koalicyjnych, ale jest otwartą platformą także dla innych miast.

26 września w godz. 9.30 – 12.00, odbędą się cztery dyskusje tematyczne. Tematy spotkania to:

Czy jest szansa i potrzeba stworzenia nowych form „mierzenia”kultury, tak aby móc porównywać efektywność organizacji kultury wPolsce?

Kwestie formalno-prawne – co działa, co zawodzi? Wymiana doświadczeń. Nowe formy funkcjonowania w kulturze w miastach a możliwe formy jej organizowania. Jakimi narzędziami programować kulturę i jak sprawdzać, czy oferta zaspokaja potrzeby mieszkańców?

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie chęci udziału na adres:  kontakt@ikm.gda.pl (temat wiadomości: Kultura a samorząd, w treści prosimy o padanie imienia, nazwiska, a także organizacji/instytucji). Spotkanie odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40.

W ramach Forum Koalicji Miast odbyły się już spotkania m.in. we Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie i Łodzi, a ich podsumowanie będzie miało  miejsce w październiku we Wrocławiu.

Koalicja Miast 2016 to pierwszy projekt współpracy kulturalnej miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Współpraca miała na celu prezentacje kulturowe miast skupione na najbardziej
charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych. Inicjatywa ta stwarza nowe możliwości w zakresie wymianykulturalnej pomiędzy miastami, promowania lokalnych artystów, tworzenia wspólnych projektów
artystycznych i kulturalnych.


Zobacz, jak Gdańsk zaprezentował się we Wrocławiu podczas Koalicji Miast: www.facebook.com/znajomiznadmorzawro