Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w Akademii Active Citizens. Warsztaty odbędą się w Gdańsku 15 i 16 października w godzinach 10.00 – 17.00. Warsztaty są bezpłatne, natomiast nabór trwa do 9 października.

Realizowana we własnym zakresie diagnoza lokalna może dostarczyć ciekawą wiedzę, być sposobem na nawiązanie kontaktu z odbiorcami naszych działań, czy wreszcie być ciekawym przedsięwzięciem nie tylko dla prowadzących, ale także osóbktóre w niej uczestniczą.

Warsztaty „Diagnoza lokalna szyta na miarę” będą okazją, aby się o tym przekonać. Podczas warsztatów uporządkujesz podstawową wiedzę na temat diagnoz lokalnych, poznasz różne metody ich prowadzenia i przykłady zrealizowanych badań. Zastanowimy się także, jak połączyć diagnozę z partycypacją oraz spróbujemy zaplanować konkretne badanie.

Podstawowe zagadnienia poruszane na warsztatach:

  1. Po co diagnoza? Diagnoza i jej funkcje. Diagnoza a partycypacja i zmiana społeczna. Etapy diagnozy.
  2. Co badamy? Określanie obszarów diagnozy.
  3. Kogo badamy? Określanie grup badanych i sposobów docierania do nich.
  4. Jak prowadzić diagnozę? Przegląd metod badawczych, ich mocnych i słabych stron (ankieta, wywiad indywidualny i grupowy, warsztat, praca z mapą/planem, obserwacja (uczestnicząca), wydarzenie animacyjne). Przykłady diagnoz z kraju i ze świata.
  5. Zbieranie danych i podstawy wnioskowania. Warsztaty będą prowadzone w sposób aktywny i angażujący. Będziemy bazować zarówno na wiedzy przekazanej podczas szkolenia, jak i wcześniejszym doświadczeniu osób uczestniczących.

Osoba prowadząca:

Agata Urbanik – Socjolożka, trenerka i facylitatorka. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pole Dialogu. Absolwentka Instytutu Socjologii UW w ramach Kolegium MISH. Studiowała w Instytucie Studiów Społecznych UW im. Roberta B. Zajonca. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w których blisko współpracuje z grupami osób. Pracuje metodami warsztatowymi.

Formularz zgłoszeniowy (należy odesłać do 9 października 2016 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15)

Powiązane projekty