Jak dzisiaj rozumieć odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo? Czy CSR i sponsoring dotyczy jedynie dużych korporacji? Współpraca międzysektorowa w kontekście finansowania to utopia? m.in. te tematy zostaną poruszone na debacie Pieniądze w kulturze. Zaangażowanie biznesu w rozwój społeczności lokalnej.  Spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 18.00. 

Finansowanie kultury i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to tematy ogólnie znane. Tym razem chcemy porozmawiać o nich praktycznie. Zapraszamy do udziału w debacie filantropów i mecenasów, dawców i biorców, specjalistów od pozyskiwania i początkujących pełnych nadziei na uzyskanie wsparcia dla swych idei. Interesują nas strategie i polityki firm w naszym regionie w tym zakresie, oczekiwania wzajemne i sposoby wyliczania oraz przeliczania usług.

Rozmowa o sponsoringu kultury dotyczyć będzie instytucji kultury, organizacji pozarządowych i twórców nieinstytucjonalnych. Wśród zaproszonych są m.in. przedstawiciele biznesu i firm publicznych oraz specjaliści od pozyskiwania środków.

Zaproszeni goście:
Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska, Aste, sp. z o.o.), Bogdan Gasik– z-ca dyrektora ds. ekonomicznych w Teatrze Muzycznym, Wojciech Demko – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, Jerzy Mika – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Tomasz Smorgowicz – przewodniczący Forum Firm Społecznie Odpowiedzialnych przy Pracodawcach Pomorza, Agnieszka Dejna – pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Socjalnej DALBA w Pucku.


Agnieszka Dejna – pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Socjalnej DALBA w Pucku. Ukończyła studia Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej oraz magisterskie studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związana z sektorem pozarządowym. Współpracowała m.in. z Fundacją Centrum Solidarności, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy. Przez 8 lat pracowała w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, gdzie pełniła funkcję koordynatora projektów, kierownika działu rozwoju regionalnego oraz w ostatnich 3 latach swojej pracy dyrektora wykonawczego. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w funduszach europejskich oraz fundraisingu na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. W latach 2011-2015 była członkiem Komitetu Monitorującego Pomorski Program na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Bazując na swoich doświadczeniach zawodowych, prowadzi również szkolenia i wykłady dla różnych instytucji m.in. Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Od czerwca 2014 roku pracuje również jako doradca pomagający pozyskać pożyczki z ES Funduszu dla przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez TISE. Jako trener przeprowadziła dotychczas ponad 1000 godzin szkoleniowych. Jest także autorką wielu publikacji i opracowań dot. ekonomii społecznej. Od maja 2014 roku pracuje w Spółdzielni Socjalnej DALBA, zatrudniającej 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną, która tworzy pierwszy Spółdzielczy Browar w Polsce.

Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska, Aste sp. z o.o.). Z wykształcenia biolog specjalizujący się w fizjologii mózgu. Z natury i praktyki – przedsiębiorca. Z pasji – innowator i animator kultury. Urodził się w 1954 roku w Lublinie. W 1973 roku przybył do Gdańska, gdyż tylko tutaj można było studiować oceanografię, a jego fascynowały rafy koralowe. Ostatecznie skończył studia w rodzinnym Lublinie, by powrócić do Gdańska, tym razem do pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Po czterech latach „kariery naukowej”, przez kilkanaście lat podejmował się różnych zajęć. Zwieńczeniem tych poszukiwać stała się firma ASTE, sprowadzająca na polski rynek innowacyjne rozwiązania techniczne z innych krajów. W roku 2005 obudził się w nim duch obywatelski, co doprowadziło do założenia Fundacji Wspólnota Gdańska, jednej z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w Gdańsku, działającej na polu kultury, sztuki, edukacji i integracji społecznej.

Został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gdańska (2007). Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej (2012) oraz medal „550 lat ukoronowania herbu Gdańska” (2007). Był nominowany do tytułu „Człowiek Roku 2008” Dziennika Bałtyckiego. Obecnie pełni nieodpłatnie funkcję: Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska, Członka Rady Kultury Gdańska, Członka Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Członka Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członka Komitetu Wiedzy Gedanopedii, Członka Stowarzyszenia SUM, a także Członka Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Warszawie, Członka Rady Programowej Fundacji Pomocy Kolejarzom.

Bogdan Gasik– z-ca dyrektora w Teatrze Muzycznym. Zastępca Dyrektora Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania Instytucjami Artystycznymi. Magister Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Podyplomowych Studiów Menadżerów Kultury w Katedrze Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Magister sztuki Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – studia w klasie skrzypiec prof. Stanisława Hajzera i prof. Tadeusza Kochańskiego. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i licealnego im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.

Jerzy Mika – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Zajmuje się szkoleniami, zarządzaniem i organizacją oraz doradztwem. Absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania,  Trener zarządzania w organizacjach pozarządowych. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia TAK w Opolu. Instruktor ZHR  Współpracownik i doradca firm sektora motoryzacyjnego. Konsultant wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń. Współpracownik i audytor projektu NPI – audyt organizacyjny. Trener konsultant programu naprzemiennego kształcenia inżynierów Silesianum Professional. Coach w systemie kształcenia ICAM,  Szef działu szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Właściciel firmy szkoleniowej.

Tomasz Smorgowicz – Przewodniczący Forum Firm Społecznie Odpowiedzialnych przy Pracodawcach Pomorza. Doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek. Partner oraz CEO w Studio 102 oraz Quellio Sp. z o.o., a także Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA. W 2015r. nominowany do nagrody “Ludzie, kórzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz TVP INFO. Pomysłodawca i organizator trójmiejskiej akcji społecznej pod tytułem Projekt Mistrzowie. Ekspert ds. marketingu oraz CSR organizacji zrzeszającej przedsiębiorców –  Pracodawcy Pomorza.
Prywatnie tata Igi i Karola, a także zapalony biegacz. W wolnym czasie zagorzały historyk oraz DJ-ej.

Wojciech Demko – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu. Animator kultury w środowisku lokalnym, doradca zawodowy, absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, na wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, o specjalności animacja społeczno – kulturalna. Od 2007 do września 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. W swojej pracy kieruje się standardami opracowanymi przez Centrum Aktywności Lokalnej, tworząc ofertę kulturalną dla Gminy Dzierzgoń w oparciu o potrzeby mieszkańców, stawiając im równocześnie nowe wyzwania kulturalne w postaci ambitnych wydarzeń i działań animujących środowisko lokalne. Koordynował projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, efektem czego były liczne wydarzenia oraz małe inwestycje zrealizowane w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Uczestniczył również w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych 20+ i 50+, w roli mentora oraz w przypadku kobiet 50+ brokera zawodowego. Obecnie jest animatorem w programie Domy Kultury + Narodowego Centrum Kultury.

Informacje dotyczące debaty znajdują się na stronie: http://kongres.pomorzekultury.pl/debaty/pieniadze-w-kulturze-zaangazowanie-biznesu-w-rozwoj-spolecznosci-lokalnej/

Organizatorzy: Fundacja Pomysłodalnia, Instytut Kultury Miejskiej

Patroni medialni: Dziennik Bałtycki, Nasze Miasto, e-teatr.pl, ngo.pl, Pomorze Kultury