„Lokalna energia – Moc sąsiedztwa” z EDF Polska – pod tym hasłem kryje się nowy program odpowiedzialności społecznej skierowany do mieszkańców Gdańska. W 2017 roku będą mogli skorzystać z funduszu małych grantów pobudzającym obywatelskie inicjatywy wokół „Gdańskich Dni Sąsiadów” oraz uzyskają dostęp do aplikacji pozwalającej na przegląd i rezerwację obiektów oraz przestrzeni sportowych będących w zarządzaniu miasta. Program koncentruje się też na wsparciu mieszkańców Dolnego Miasta w ich codziennych „sprawach do załatwienia”.

Moc sąsiedztwa i aktywność obywatelska – również te obszary wspierać będzie startujący w przyszłym roku program. Pomoc ta przybierać będzie postać zarówno wspierania inicjatyw wcześniej funkcjonujących, jak i powoływanie zupełnie nowych pomysłów. W 2017 roku odbędą się 9. „Gdańskie Dni Sąsiadów”, funkcjonujące w mieście od 2006 roku. EDF przy współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i innymi ich organizatorami zaprosi mieszańców, by do przyjacielskich, sąsiedzkich spotkań dodali aktywność poprawiającą jakość życia w swoim otoczeniu. Fundusz Sąsiedzkich Grantów na działania społeczne sfinansuje 80 projektów składanych przez mieszkańców. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie gdansk.dnisasiadow.pl.

Operatorem wszystkich planowanych działań jest Fundacja Gdańska. Osobą do kontaktu jest Pani Monika Orchowska e-mail: morchowska@fundacjagdanska.pl.


Zobacz również:

Gdańskie Dni Sąsiadów zakończone kolejnym rekordem

O projekcie Gdańskie Dni Sąsiadów

Powiązane projekty