Czujniki smogu wskazują, kiedy powietrze, którym oddychamy, staje się niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mierząc jego jakość wiemy, czy władze rzeczywiście troszczą się o ten wymiar miejskiego życia. Skąd możemy zaś wiedzieć, czy władze naszych miast dobrze wywiązują się z odpowiedzialności za rozwój kultury?

Odpowiedzią na to jest projekt „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”, w ramach którego już po raz drugi przeprowadzone zostało największe ogólnopolskie badanie stanu miejskich polityk kulturalnych. Pierwsza publiczna prezentacja raportu z badania odbędzie się Gdańsku. Zapraszamy 2 lutego o godz. 18.00 do Instytutu Kultury Miejskiej. Wyniki zaprezentuje Artur Celiński – szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008 r. bada stan miejskich polityk kulturalnych i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie.

Prezentacje możesz oglądać również na żywo. Zapisz się na listę na www.dnaraport.evenea.pl, a przez rozpoczęciem nagrywania otrzymasz wiadomość z linkiem do relacji. Rezerwacja jest prowadzona wyłącznie dla osób, które chcą oglądać prezentacje w sieci. Do Instytutu Kultury Miejskiej zraszamy bez wejściówek lub rezerwacji.  

Raport “DNA Miasta” powstał na bazie sytuacji 100 największych polskich miast. Zakres danych, które udało się poddać analizie, jest ogromny – to prawie 1300 opinii mieszkańców (w tym również twórców, animatorów i menadżerów kultury z całej Polski) oraz 1300 dokumentów budżetowych i sprawozdań merytorycznych. Oprócz danych liczbowych wykorzystane zostały wyniki badań terenowych, dzięki czemu wiadomo dokładnie co kryje się za liczbami i w jaki sposób można je zinterpretować.

W efekcie raport pokazuje, w jaki sposób władze miejskie definiują swoją odpowiedzialność za kulturę i które z nich tworzą dobre warunki dla jej rozwoju. “DNA Miasta” w prosty sposób wyjaśnia kto, z kim, dlaczego i na jakiej podstawie podejmuje najważniejsze decyzje w polityce kulturalnej. Umożliwia także wiedzę umożliwiającą dokonanie samodzielnej oceny jakości polityki kulturalnej i zrozumienie różnicy pomiędzy mądrym zarządzaniem kultury a jej odpowiednikiem pozbawionym rozsądku i planowania.

Więcej o programie DNA Miasta: http://publica.pl/dna-miasta-program

Oglądaj „na żywo” www.dnaraport.evenea.pl