II Metropolitalne Forum Kultury odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2017. Dwa dni Forum będą dotyczyły miejsca i roli biblioteki w zmieniającym się otoczeniu społecznym, podjęcia nowych wyzwań przez pracowników bibliotek w odpowiedzi na niezdiagnozowane potrzeby odbiorców usług bibliotecznych. Wspólnie z uczestnikami Forum chcielibyśmy zastanowić się nad Biblioteką jako „trzecim miejscem” zgodnie z kryteriami Raya Oldenburga uzupełnionymi o nowy punkt odniesienia: Biblioteka jako miejsce bardzo silnie wpasowane w tkankę miejską i społeczną. Dzięki przemyślanej architekturze będziemy mogli spojrzeć na nią przez pryzmat działań kształtujących trendy życiowe jej użytkowników: modę na styl życia, zwrot ku ekologii, estetyzację czynności życiowych, zapotrzebowanie na nowe aktywności w sferze prywatnej.

II Metropolitalne Forum Kultury

Biblioteka jako współczesna agora

Nowa przestrzeń biblioteki to dobrze zaprojektowane wnętrze oraz przestrzeń wokół niej, niewymuszone, tworzone przy udziale społeczności lokalnej i w odpowiedzi na jej oczekiwania. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną ciekawe projekty i rozwiązania bibliotek w oparciu o wyposażenie w nowoczesne media.

Biblioteka jest też miejscem pozaszkolnego rozwoju, szczególnie młodego obywatela. Zaprezentujemy w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów formy pracy z użytkownikiem wspomagające proces edukacji szkolnej będący edukacją nieformalną.

Zmieniająca się biblioteka potrzebuje dobrego zaplecza i wsparcia samorządowego co bezpośrednio przekłada się na restrukturyzację instytucji kultury szczególnie w mniejszych jednostkach administracyjnych. W tym kontekście chcielibyśmy omówić i podsumować dotychczasowe działania Krajowej Rady Bibliotecznej sprzyjające powstaniu zupełnie nowych instytucji kultury, skupiających w swoich działaniach statutowych różne funkcje o charakterze kulturalnym i zaprezentować przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

Ze względu na swój uniwersalizm biblioteka powinna prowadzić działania neutralizujące niepokoje społeczne a jako miejsce wielokulturowe wspomagać asymilację zarówno obcokrajowców jak i grup społecznych będących chwilowo poza systemem kulturowym. Chcielibyśmy, aby w zrozumieniu i „oswojeniu” tego zagadnienia pomogli nam przedstawiciele gdańskiego Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.


II Metropolitalne Forum Kultury

16 lutego 2017
MIEJSCE: Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

17 lutego 2017
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Program wydarzenia