Wydawnictwo Znajomi znad morza to zbiór 15 tekstów i eseju fotograficznego Michała Szymończyka, które opisują trójmiejską scenę artystyczną od 2002-2016 z nakierowaniem na twórców pokolenia końcówki lat 70. i 80. To pierwsza taka publikacja, która szeroko opisuje środowisko twórcze  działające na początku nowego millenium. Skupia się na samoorganizacji artystycznej i kolaboracjach twórczych, jako punkt wyjścia traktując wystawę studenckiego kolektywu Znajomi znad morza w hali 89A w dawnej Stoczni Gdańskiej w 2002. Promocja wydawnictwa odbędzie się 17 maja o godz. 19.00 w Kolonii Artystów przy ul. Grunwaldzkiej 51.

Tłem zebranych esejów i wywiadów jest nie tylko gentryfikowana stocznia, lecz także przemiany dokonujące się w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych ze wskazaniem na aktywność Pracowni PI prof. Witosława Czerwonki oraz prof. Wojtka Zamiary. Klamrę stanowi zeszłoroczna prezentacja Gdańska w ramach Koalicji Miast ESK Wrocław 2016 kuratorowana przez kolektyw kuratorski All Inclusive, organizowana przez Instytut Kultury Miejskiej, który jest partnerem wydawnictwa. W wydarzeniu wzięło wówczas udział 94 artystów z Trójmiasta i Wrocławia.

Scena jest kłączem, którego anarchiczny rozrost rozsadza społeczne granice. Jest systemem podziemnych (czytaj: undergroundowych) bulw i korzeni. Jest siatką połączeń, bez żadnego wyraźnego centrum, z wieloma równoległymi ośrodkami czy też punktami grawitacyjnymi. Mogą to być pracownie, knajpy, galerie czy charyzmatyczne jednostki, które krystalizują wokół siebie mniejsze środowiska, sfory czy ekipy, składające się na scenę. Są one ze sobą połączone, zwracają się ku sobie, działają wobec siebie, reagują na to, co robią inni. Nie są jednak zinstytucjonalizowane. Nie tworzą wyraźnych struktur czy hierarchii. Na scenie nie wiadomo kto jest na górze, a kto nie.

Z tekstu Kuby Szredera Kilka uwag o scenie artystycznej na marginesie Znajomych znad morza.

Wydawcą książki jest Gdańska Galeria Miejska, która w 2015 zorganizowała dwie wystawy oraz plener Znajomym znad morza. Współwydawcami są Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie aktualnie pracownikami są członkowie pierwotnego kolektywu.
Łącznikiem między Gdańskiem a Szczecinem jest osoba Ani Witkowskiej, która obok Patrycji Ryłko i Małgorzaty Kaźmierczak jest współredaktorką książki oraz zajęła się zebraniem archiwów i jej oprawą graficzną.

Teksty do publikacji napisali: Patrycja Ryłko, Monika Weychert-Waluszko, Kuba Szreder, Jacek Niegoda, Stach Szabłowski, Adam Mazur, Daniel Muzyczuk, Jakub Knera, Sławomir Lipnicki, Iwona Bigos, Agata Nowosielska, Piotr Stasiowski, Aleksandra Grzonkowska.
Książka do nabycia będzie w Gdańskiej Galerii Miejskiej, Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, Kolonii Artystów we Wrzeszczu. Wkrótce pojawi się również w formie e-booka.
Wszystkim, którzy pomogli przy wydawnictwie serdecznie dziękujemy!

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1311070942333100/.

 

Znajomi znad morza / książka
Kolonia Artystów / 17 maja 2017 godz. 19.00
promocja książki / spotkanie z artystami i autorami publikacji
oprawa miękka szyto-klejona / 624 strony

Wydawca / Gdańska Galeria Miejska / Piwna 27–29 / Gdańsk
Współwydawcy / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Akademia Sztuki w Szczecinie / Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Partner / Instytut Kultury Miejskiej
Teksty
Patrycja Ryłko, Monika Weychert-Waluszko, Kuba Szreder, Jacek Niegoda, Stach Szabłowski, Adam Mazur, Daniel Muzyczuk, Jakub Knera, Sławomir Lipnicki, Iwona Bigos, Agata Nowosielska, Piotr Stasiowski, Aleksandra Grzonkowska
Redakcja/ Małgorzata Kaźmierczak, Patrycja Ryłko, Ania Witkowska
Recenzja naukowa /  dr hab. Anna Markowska
Tłumaczenia / Soren Gauger, Łukasz Mojsak, Anna Mrzygłodzka
Korekta polska /  Maksymilian Wroniszewski
Korekta angielska / David Perman
Zdjęcia / dzięki uprzejmości artystów / Jarosław Bartołowicz, Marek Frankowski, Sylwester Gałuszka, Andrzej Karmasz, Alicja Karska, Tomasz Kopcewicz, Sławomir Lipnicki, Olga Markowska, Jarosław Orłowski, Dominika Skutnik, Piotr Stasiowski, Michał Szlaga, Michał Szymończyk, Malina Tomaszewska, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Maja Witkowska, Piotr Wyrzykowski
Projekt graficzny /  Ania Witkowska
Druk / Drukarnia NORMEX