Kolejny rowerowy spacer z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami odbędzie się 27 sierpnia na Oruni. Grupa wyruszy o godz. 12.00 spod dworku w Parku Oruńskim. Krzysztof Ostaszewski i Lucyna Korytkowska zabiorą uczestników na nietypową wędrówkę po parku oraz dalej, wzdłuż Kanału Raduni ku Lipcom. Wracając zobaczą Orunię z drugiej strony, od ul. Żuławskiej i Małomiejskiej. Spacer jest bezpłatny, obowiązują zapisy: kontakt@ikm.gda.pl.

Wycieczka rozpocznie się od przejazdu przez Park Oruński, którego historia sięga 1598 roku. Przez kilka stuleci rezydowały tu znakomite rody, które kolejno wpływały na jego kształt. W 1814 roku park nabyła rodzina Hoene. Za ich panowania powstała aleja lipowa, posadzono buki czerwonolistne i wybudowano dworek, w którym obecnie działa przedszkole. Ostatnia właścicielka, Emila Hoene, w 1917 roku zapisała w testamencie park miastu z zastrzeżeniem, że w dworku nigdy nie może powstać restauracja.

Dalej szlak wiedzie Kanałem Raduni, który powstał w połowie XIV wieku z inicjatywy Krzyżaków. Wzdłuż jego brzegów mieszkańcy sytuowali swoje zakłady. W latach powojennych spędzali tu czas zażywając kąpieli, łowiąc ryby i jeżdżąc na łyżwach.

Więcej historii i ciekawostek z życia dzielnicy można usłyszeć na spacerach z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami. Regularne, piesze wędrówki po Oruni odbywają się do 16 września: we wtorki o godz. 17.30 i w soboty o godz. 12.00. Start: przed Kawiarnią Kuźnia przy ul. Gościnnej 10.

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza do połowy września na spacery alternatywnymi szlakami po Zaspie, Biskupiej Górce, Nowym Porcie i Dolnym Mieście. Harmonogram spacerów: www.ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy.

Rowerowy Spacer z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami po Oruni
Data: 27 sierpnia, godz. 12.00
Start: Dworek (Przedszkole nr 9) w Parku Oruńskim, ul. Nowiny 2
Obowiązują zapisy: kontakt@ikm.gda.pl, 58 301 20 16. Liczba osób ograniczona do 25.