Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Wydarzenie odbywa się co roku pod innym hasłem przewodnim. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Giełda odbędzie się w Gdyni w dniach 19-20 października pod hasłem „animacja + woda”. Instytut Kultury Miejskiej jest partnerem regionalnym wydarzenia.

Trwają zapisy: www.nck.pl/rejestracja/.

Głównym celem Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny. Po każdym spotkaniu ukazuje się wydawnictwo w serii „Edukacja + animacja” – mówi Irena Madej z Narodowego Centrum Kultury.

Temat przewodni Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2017

W tym roku Ogólnopolska Giełda Projektów wpisuje się tematem w obchody Roku Rzeki Wisły i dotyczy projektów związanych z kulturotwórczą rolą terenów wodnych. Kluczowym punktem programu będzie prezentacja 20 projektów, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z 10 warsztatów oraz programie towarzyszącym.

Jak wziąć udział w Giełdzie?

W Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział na dwa sposoby: jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (20 miejsc; zgłoszenia w otwartym naborze, zakończone) lub tylko jako uczestnik (200 miejsc; zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację: www.nck.pl/rejestracja/). Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa od 12 do 30 września 2017 roku. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo do 9 października 2017 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

Program wydarzenia dostępny jest na: www.nck.pl/program-3/.

Jednym z wybranych do prezentacji na Giełdzie Projektów jest Pocztówka z Wyspy – projekt dyplomowy Agnieszki Urbańskiej, absolwentki ASP w Gdańsku, pracowniczki Instytutu Kultury Miejskiej.

Pocztówka z Wyspy wykorzystuje obszar nadwodny – Wyspę Sobieszewską – jako miejsce i temat działania. Projekt odkrywa historie wyspiarzy, popularyzuje ją dzięki wydarzeniu (spacer i wernisaż zdjęć), wydaniu subiektywnych map w dwóch językach (polskim i angielskim) oraz pocztówek, dostępnych za darmo dla wszystkich zainteresowanych. Pocztówka z Wyspy to historie codzienności społeczności lokalnej mieszkającej na Wyspie Sobieszewskiej. Historie opowiedziane przez mieszkańców dotykają różnych sfer życia dzielnicy, między innymi: profesji (np. rybaków), historii miejsc (np.: port, Forsterówka, Przegalina, Most pontonowy), dzieciństwa, traumatycznych przeżyć, miłości, przyjaźni, rodziny, małżeństw, szkoły, kościołów, tradycji i specyfiki samej Wyspy. Przez pryzmat relacji mieszkańców pokazane są urokliwe zakątki, historyczne miejsca oraz rezerwaty przyrody. Zdjęcia z wernisażu i spaceru prowadzonego przez mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej:

www.bit.ly/zdjecia_ PocztowkaZWyspy_spacer_ wernisaz.

Opisy pozostałych projektów: www.nck.pl/projekty/.


Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 Animacja + woda, 19 – 20 października

Miejsce: Gdynia

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Współorganizatorzy lokalni: Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni.

Współorganizator regionalny: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Dla kogo: Lokalni liderzy kultury

Historia projektu

Narodowe Centrum Kultury ma za sobą 6 edycji projektu. Organizujemy Giełdę w kolejnych województwach (mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, lubelskie), uwzględniając specyfikę regionu. Giełda zyskuje dzięki temu nowy wymiar.

Kontakt:

Irena Madej, imadej@nck.pl, 22 350 95 50

Paulina Kobza, pkobza@nck.pl, 22 350 95 44

Anna Ciecierska, aciecierska@nck.pl, tel. 22 350 95 35