Działalność w organizacjach społecznych i praca z ludźmi może sprawiać dużo satysfakcji, nadawać sens i sprzyjać rozwojowi osobistemu. Jest to także rodzaj pracy, w której łatwo się wypalić, zatracić równowagę pomiędzy tym co „prywatne”, a co „zawodowe”. Podczas grudniowych warsztatów Akademii Active Citizens psycholog i trener Jan Świerszcz zaproponuje osobom uczestniczącym metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Szkolenie jest bezpłatne, obowiązują zapisy (do 15 listopada).

Żeby dobrze i skutecznie współpracować z innymi, osiągać zamierzone cele i znajdować w tym satysfakcję należy potrafić zadbać najpierw o siebie i swoją higienę pracy. Warsztat składać się będzie z dwóch części, w których osoby uczestniczące na podstawie refleksji nad swoim rozwojem zawodowym w organizacjach społecznych i dobrostanem wzmocnią kompetencje pracy z innymi – zapowiada Jan Świerszcz.

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywistów i aktywistek z pomorskich organizacji pozarządowych i odbędzie się w dniach 9-10 grudnia (sobota-niedziela) lub 11-12 grudnia (poniedziałek-wtorek), w zależności od preferencji osób zgłaszających.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu_formularz (format odt)

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu_formularz (format docx)

Formularz należy odesłać do 15.11.2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Liczba miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach  osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 28.11.2017 r. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – pierwszego dnia warsztatów.

Osoba prowadząca:

Jan Świerszcz psycholog, trener z ponad 15 letnim doświadczeniem pracy w organizacjach społecznych. Specjalizuje się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (w tym przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, wsparcia osób doświadczających takiej przemocy oraz budowania rozwiązań instytucjonalnych w tym zakresie) ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, tożsamości psychoseksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii. Trener umiejętności społecznych wspierający organizacje i zespoły w rozwoju. Prowadzi zarówno krótkie formy szkoleniowe obejmujące podstawową wiedzę, jak i kilkudniowe treningi umiejętności związanych z pogłębionym wglądem, pracą na własnych postawach i przekonaniach. Najczęściej pracuje z osobami dorosłymi zatrudnionymi w sektorze publicznym (systemie edukacji  formalnej i administracji samorządowej i centralnej), z młodzieżą, osobami studiującymi, pracownikami, pracownicami organizacji pozarządowych i osobami świadczącymi pomoc psychologiczną.


Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Powiązane projekty