W ramach Salonu dyskusyjnego Instytutu Metropolitalnego i Instytutu Kultury Miejskiej o miejskości w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym porozmawiają 4 grudnia o godz. 18.00 Iwona Sagan, autorka książki „Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka” oraz Jakub Szlachetko. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami spotkania poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące interakcji między kwestią miejską a polityką rozwiązywania problemów. Wstęp wolny.

Proces analitycznego badania polityki miejskiej wpływa na jej polityczne rozumienie i zakres praktycznej interwencji w obszary uznane za problemowe. Z drugiej strony działania władz miejskich, interesy gospodarcze sektora prywatnego, wspólnotowa aktywność mieszkańców, zorganizowana lub spontaniczna społeczna kontestacja kierunków prowadzonej polityki tworzą nowe tematy badawcze dla analityków rozwoju miast. Polityka miejska „staje się” wraz z każdą próbą jej opisania, usystematyzowania, zinterpretowania – mówi Iwona Sagan.

W swojej książce porusza tematy definiowania polityki miejskiej, paradoksy demokracji, politykę miejskiej przedsiębiorczości i konkurencyjności, sztukę kierowania rozwojem miasta przez lokalnych liderów, społeczne kształtowanie się struktur przestrzennych, ruchów miejskich i prawa do miasta, partycypacji i metropolizacji miasta jako nowej fazy urbanizacji.


Salon dyskusyjny Instytutu Metropolitalnego i Instytutu Kultury Miejskiej

Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Dyskusja na temat książki Iwony Sagan

Prowadzenie: Jakub Szlachetko

Data: 4 grudnia, godz. 18.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Iwona Sagan – dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje tam Katedrą Geografii Ekonomicznej. Specjalizuje się w badaniach miejskich, którym poświęcone są jej liczne publikacje krajowe i zagraniczne. W książce „Miasto scena konfliktów i współpracy” (2000) wprowadziła koncepcję reżimu miejskiego do badań miast socjalistycznych i postsocjalistycznych. Kieruje Centrum Doskonałości RECOURSE – Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development. Jest członkiem ciał doradczych oraz organów opiniodawczo-konsultacyjnych samorządów miejskich i regionalnych.