Łódź, jedno z młodszych miast Polski, rozwinęło się w ciągu kilku dekad XIX wieku. Jej krajobraz tworzą kompleksy fabryczne, kamienice, pałace i wille. Przez Reymonta opisywana była jako miasto kontrastów: olbrzymiego bogactwa i potwornej biedy. O rozwoju Łodzi, przemianach powojennych i rewitalizacji w XXI wieku opowie, 20 grudnia o godz. 19.00 w Instytucie Kultury Miejskiej, dr Łukasz Sadowski z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wstęp wolny.

Łódź swój rozwój zawdzięcza przemysłowi tekstylnemu. W XIX wieku, w ciągu kilku dekad stało się jednym z najważniejszych i największych ośrodków miejskich Imperium Rosyjskiego. Manufaktury i skromne warsztaty tkackie zostały zastąpione przez olbrzymie kompleksy fabryczne. W centrum miasta powstały kamienice czynszowe, pałace i wille fabrykantów. Łódź opisywana przez Reymonta to miasto kontrastów: olbrzymiego bogactwa i potwornej biedy, typowy „produkt” XIX-wiecznej industrializacji. Jej przemysłowy charakter został utrzymany zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i za czasów PRL-u. Łódź była wówczas drugim, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, miastem Polski. Tworzone przez cztery nacje (Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan) po 1945 stało się de facto ośrodkiem jednonarodowościowym. Po II wojnie światowej przekształceniu uległa także tkanka miejska, pojawiły się nowe osiedla i projekty przebudowy istniejącej struktury – mówi Łukasz Sadowski. – Ważną i przełomową epoką był początek lat 1990-tych. Upadek i likwidacja przemysłu spowodowały wzrost bezrobocia, problemy społeczne i wyludnianie miasta. Przeprowadzana od początków XXI wieku restrukturyzacja, tworzenie nowego centrum to dobry punkt wyjścia do rozważań nad rewitalizacją i redefinicją postindustrialnych miast – dodaje prelegent.

Łukasz M. Sadowski, historyk sztuki, wykładowca (w latach 2010-2016 kierownik) Katedry Teorii i Historii Sztuki na łódzkiej ASP. Od 2012 Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obecnie zajmuje się zagadnieniami relacji kulturowych między krajami Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia), a Europą i USA w XIX i XX wieku.

Kurator cyklu, Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badawczo m.in. historią szkoły sopockiej i gdańskiego środowiska artystycznego po 1945 roku. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Harmonogram wykładów Miasta mity mistyfikacje. O toposemiotyce w przestrzeni miejskiej

20 grudnia 2017, Łódź: miasto „Ziemi Obiecanej”, dr Łukasz Mikołaj Sadowski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

17 stycznia 2018, godz. 19.00, Malta i Gozo, Joanna Kruszewska, przewodniczka i pilotka wycieczek

7 lutego 2018, godz. 19.00, Bolonia: najstarsze miasto uniwersyteckie, dr Jacek Bielak, Uniwersytet Gdański

21 marca 2018, godz. 19.00. Barceloński rykoszet. Jedność czasoprzestrzenna architektury czasu Modernisme Catala, czyli nie-pochwała modernizmu, prof. Tadeusz Pietrzkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

11 kwietnia 2018, godz. 19.00, Siena: idealna struktura urbanistyczna, dr Jacek Bielak, Uniwersytet Gdański

30 maja 2018, godz. 19.00, Bosfor Dalekiego Wschodu, czyli o architekturze Władywostoku, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

13 czerwca 2018, godz. 19.00, Pomiędzy prawdą a konwencją. Wyobrażenia miasta w sztuce średniowiecznej, prof. Andrzej Woziński, Uniwersytet Gdański

Powiązane projekty