Końcowa stacji Kolei Transsyberyjskiej, ważny port morski, stolica Kraju Nadmorskiego, położony przy Zatoce Piotra Wielkiego i pośród wzgórz – Władywostok będzie bohaterem majowego wykładu z cyklu Miasta, mity, mistyfikacje, który poprowadzi Łukasz Sadowski z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 30 maja o godz. 19.00 w sieni Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

Władywostok powstał późno. Założony w 1860 roku szybko stał się jednym z najważniejszych portów Rosji na wybrzeżu Pacyfiku. Urozmaicona linia brzegowa, podobieństwo jej przebiegu do brzegów Bosforu, a także zapewne skłonność Rosjan do „odbicia” Konstantynopola z rąk muzułmanów, spowodowały że najważniejsze cieśniny i zatoki zostały nazwane na wzór tych na pograniczu Europy i Azji („Bosfor”, „Złoty Róg”). Jeszcze w XIX wieku miasto stało się stolicą Obwodu Nadmorskiego, siedzibą silnego garnizonu, wyższej uczelni, licznych urzędów. Jego rola wzrosła jeszcze po 1905 roku, po utracie przez Rosję Port Artura i Dalnego. Od tego czasu Władywostok jest największym rosyjskim portem nad Oceanem Spokojnym.

Wiek XX nie oszczędził miastu gwałtownych wydarzeń. Rewolucja bolszewicka, desant kontrrewolucyjnych „interwentów”, lata komunizmu to tylko niektóre z nich. Według planów sowieckich miasto miało być „oknem” na kraje strefy Pacyfiku. Nikita Chruszczow po powrocie z USA chciał uczynić nawet z portu „takie nasze San Francisco”. Władywostok był jednak jako baza floty miastem zamkniętym dla cudzoziemców, aż do 1991 roku. Pomimo burzliwej historii zachowało się tu całkiem dużo zwartej, XIX-wiecznej zabudowy. Jest ona w tej chwili objęta ochroną konserwatorską i nadaje części centralnej miasta specyficzny, zabytkowy charakter. Strategiczne położenie geograficzne, bliskość Japonii, Chin powodują, że miasto jest najważniejszym ośrodkiem miejskim Rosji w regionie. Od kilku lat trwa (ze wszelkiego tego konsekwencjami) modernizacja Władywostoku jako nowoczesnego portu – tym razem już otwartego na świat – mówi Łukasz Sadowski.

Harmonogram wykładów Miasta mity mistyfikacje. O toposemiotyce w przestrzeni miejskiej

30 maja 2018, godz. 19.00, Bosfor Dalekiego Wschodu, czyli o architekturze Władywostoku, dr Łukasz Sadowski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

13 czerwca 2018, godz. 19.00, Pomiędzy prawdą a konwencją. Wyobrażenia miasta w sztuce średniowiecznej, prof. Andrzej Woziński, Uniwersytet Gdański

Łukasz M. Sadowski, historyk sztuki, wykładowca (w latach 2010-2016 kierownik) Katedry Teorii i Historii Sztuki na łódzkiej ASP. Od 2012 Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obecnie zajmuje się zagadnieniami relacji kulturowych między krajami Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia), a Europą i USA w XIX i XX wieku.

Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator. Pracuje
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badawczo m.in. historią szkoły sopockiej i gdańskiego środowiska artystycznego po 1945 roku. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki.


Miasta, mity, mistyfikacje. Bosfor Dalekiego Wschodu – czyli o architekturze Władywostoku, dr Łukasz Sadowski

Data: 30 maja, godz. 19.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Wstęp wolny.

Wydarzenie na Facebooku

 

 

Powiązane projekty