Dyskusja o dziedzictwie, problemach rewitalizacji, postindustrialnych terenów, współczesnym wykorzystaniu archiwaliów i wytworów kultury, wykłady o potencjale dziedzictwa i przyszłości przeszłości znajdują się w programie organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie razem z Instytutem Kultury Miejskiej seminarium Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na kreatywność i innowacje, które odbędzie się 7 czerwca w godz. 15.00–19.00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6. Wstęp wolny!

Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa organizuje cykl seminariów z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W programie gdańskiego wydarzenia znajduje się rozmowa o współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa, w której wezmą udział: dr inż. arch. Marek Z. Barański (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Michał Styś (dyrektor zarządzający OPG Property Professionals, koordynator projektu OFF Piotrkowska w Łodzi), Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn), wykład dr Joanny Sanetry-Szeligi (Międzynarodowe Centrum Kultury) na temat dziedzictwa kulturowego oraz wykład prof. Jacka Purchli (Międzynarodowe Centrum Kultury) o przyszłości przeszłości.

Jedną z najbardziej zaskakujących dziedzin, na którą może wpływać dziedzictwo kulturowe jest kreatywność i innowacja. Dziedzictwo kulturowe, tak materialne jak niematerialne, może być źródłem i bazą niezbędną do zaistnienia kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań. Chodzi między innymi o aspekt techniczny, gdzie dziedzictwo jest rezerwuarem wiedzy, umiejętności i praktyk (przykładem może być rozwój tradycyjnego rzemiosła, korzystającego z nowinek technicznych i technologicznych). Ale dziedzictwo może również stać się inspiracją do tworzenia nowych produktów i usług, czego przykładem jest m.in. etnodizajn, czy rozwiązań z zakresu mediów społecznościowych stworzonych na potrzeby digitalizacji i upowszechniania zbiorów – mówi dr Joanna Sanetra-Szeliga z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Osobnym, dużym tematem jest relacja pomiędzy dziedzictwem kulturowym a przemysłami kreatywnymi, które często na lokalizację swoich siedzib wybierają obiekty dziedzictwa, w tym dziedzictwa poprzemysłowego (zobacz raport z projektu Społeczny wpływ dziedzictwa kulturowego. Case study Off Piotrkowska w Łodzi http://mck.krakow.pl/artykul/spoleczny-wplyw-dziedzictwa-kulturowego-case-study-off-piotrkowska-w-lodzi), stając się tym samym istotnym czynnikiem rewitalizacji danego obszaru.

Te i inne kwestie poruszone zostaną podczas gdańskiego spotkania zatytułowanego Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na kreatywność i innowacje.

Skrócony program seminarium

7 czerwca 2018, patio akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6

15.10 – 15.50 O potencjale dziedzictwa – wykład wprowadzający dr Joanny Sanetry-Szeligi

16.00 – 17.30 Dziedzictwo i kreatywność – oksymoron? O dziedzictwie, problemach rewitalizacji, postindustrialnych terenach i współczesnym wykorzystaniu spuścizny przodków rozmawiają dr inż. arch. Marek Z. Barański (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), Michał Styś (dyrektor zarządzający OPG Property Professionals, koordynator projektu OFF Piotrkowska w Łodzi), Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn); prowadzenie: dr Joanna Sanetra-Szeliga

Dyskusja będzie poświęcona relacjom pomiędzy dziedzictwem a kreatywnością i innowacją. Czy te pojęcia są sprzeczne? Czy dziedzictwo ma znaczenie dla naszej kreatywności i innowacyjności? Czy przemysły kreatywne rzeczywiście wybierają historyczne, poprzemysłowe obiekty i obszary na miejsca swojej działalności? Czy mają jakieś znaczenie dla rewitalizacji przestrzeni miejskiej?

18.00 – 19.00 Przyszłość przeszłości – wykład prof. Jacka Purchli

Wykład będzie poświęcony ewolucji znaczenia pojęcia dziedzictwa kulturowego i wielowymiarowej zmianie, która zaszła w podejściu do przeszłości, „pomników historii” i szeroko rozumianej spuścizny dziejowej czy kulturowej. W bogato ilustrowanej zdjęciami prezentacji prof. Purchla przyjrzy się też osiągnięciom współczesnych studiów nad dziedzictwem, czyli heritologii, a także siatce pojęć związanych tematem dziedzictwa kulturowego, które, na przestrzeni ostatnich dekad na dobre oddaliło się od „dziewiętnastowiecznego, statycznego myślenia o zabytku”.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

To wyjątkowa okazja, by zaprezentować potencjał i wpływ dziedzictwa kulturowego na życie nas wszystkich, zarówno osób indywidualnych, jak i całych społeczności. Dziedzictwo kulturowe rozumiane znacznie szerzej niż jedynie zabytki, uwzględniające różnorodną (materialną, niematerialną, cyfrową) spuściznę naszych przodków jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na dobrostan człowieka, jego poczucie przynależności, bezpieczeństwa, tożsamość. Wpływa na naszą kreatywność i innowacyjność, generuje nowe miejsca pracy, jest elementem marketingu miejsc i ich atrakcyjności.

Koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, organizuje cykl seminariów poświęconych potencjałowi dziedzictwa w kilku miastach w Polsce. Chcemy, aby jak najwięcej osób mogło się przekonać, że dziedzictwo to nie abstrakcyjne pojęcie, które ich nie dotyczy, to nie ciężar dla budżetu publicznego, ale że jest to kluczowy element naszego życia. Kolejne seminaria zostały zaplanowane na 28–29 czerwca w Krakowie i 21 września w Katowicach.

Kontakt do organizatorów

Międzynarodowe Centrum Kultury: Joanna Sanetra-Szeliga, 12 42 42 802, j.sanetra@mck.krakow.pl

Instytut Kultury Miejskiej: Marta Bańka, +48 784 594 003, marta.banka@ikm.gda.pl