Debata Gdańszczanie XXI wieku – tożsamość w zmieniającej się Polsce i Europie, spacery z Metropolitanką szlakiem kobiet po Starym i Głównym Mieście oraz premiera książki Droga Królewska to wydarzenia organizowane przez Instytutu Kultury Miejskiej, które znajdują się w programie V Światowego Zjazdu Gdańszczan.

Szczegółowy program: www.gdansk.pl/gdanszczanie.

Gdańszczanie XXI wieku – tożsamość w zmieniającej się Polsce i Europie, 6 lipca godz. 13.00.

Teatr Wybrzeże, ul. św. Ducha 2 | Otwarcie Zjazdu

Wykład wprowadzający prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz debata z udziałem prof. Ewa Rewers, prof. Małgorzata Dymnicka, prof. Edmund Kizik, prof. Robert Traba i prof. Stefan Chwin.

Zjazd Gdańszczan to wydarzenie poświęcone miastu i jego mieszkańcom, zmianom jakie w nim zachodzą, tożsamości gdańszczan i kulturze. Stąd otwiera je debata z udziałem gości, którzy spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące złożoności tożsamości mieszkańców Gdańska, zmian społecznych, zobowiązań, jakie stoją przed środowiskami intelektualnymi, akademickimi, artystycznymi, biznesowymi, czy samorządowymi.

Spacery z Metropolitanką szlakami kobiet po Starym i Głównym Mieście.  Obowiązują zapisy: kontakt@ikm.gda.pl.

Piątek, 6 lipca 2018, 17:00 | Stare i Główne Miasto Szlakiem Kobiet – trasa Prekursorek  – miejsce zbiórki Pomnik Jana Heweliusza, naprzeciw Nadbałtyckiego Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35 – prowadząca Ania Zielińska

Sobota, 7 lipca 2018, 12:00 – 14:00 | Stare i Główne Miasto Szlakiem Kobiet – Trasa Prekursorek – miejsce zbiórki ul. Długi Targ 39/40 – prowadząca Ania Zielińska

Niedziela, 8 lipca 2018, 16:00 – 18:00 | Stocznia Gdańska Szlakiem Kobiet – miejsce zbiórki Stocznia, brama numer 2 – prowadząca Dominika Ikonnikow

Spacery z Metropolitanką przybliżają historię gdańskich perkursorek i działaczek polonijnych. Wędrując po Starym i Głównym Mieście poznajemy Teklę Gliniecką, która współtworzyła amatorski teatr w Gdańsku, Irenę Nadolną-Szatyłowską – pilotkę i sędzinę żużlową i wiele innych kobiet z fascynującą biografią.Trasa działaczek polonijnych i prekursorek pokazuje, że mieszkanki Gdańska żyjące w XVIII, XIX i XX wieku aktywnie angażowały się w życie społeczne, kulturalne i polityczne miasta. Przewodnicy i przewodniczki prezentują łącznie 29 niezwykłych biografii.

Droga Królewska. Promocja książki i spacer, 8 lipca godz. 13.00.

Start: Centrum Kulturalno-Informacyjne Zjazdu Gdańszczan na Zielonym Moście

W ramach programu Zjazdu Gdańszczan odbędzie się spotkanie i spacer z profesor Anną Ryś – jedną z autorek publikacji na temat Drogi Królewskiej, szlaku między Bramą Wyżynną a Zieloną. Książka została napisana wspólnie z Agnieszką Witczak i Bartłomiejem Siekiem. Po krótkim wstępie uczestnicy i uczestniczki ruszą na spacer po Głównym Mieście. Wydarzenie współorganizowane z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

Droga Królewska to wizytówka Gdańska. Po zniszczeniach II wojny światowej została odbudowana w formie nawiązującej do okresu świetności miasta w XVII wieku. Jak przekonują autorzy, ulice Długa i Długi Targ to nie tylko architektura, ale też zapis przekonań i filozofii dawnych gdańszczan, którzy budowali tu swoje siedziby. Zwracając uwagę na elementy wystroju fasad czy postaci historyczne i mitologiczne przedstawione w formie posągów, portretów czy popiersi, możemy odkryć świat wartości, które miały zapewnić pomyślność Gdańskowi i jego mieszkańcom. Wartości, które nie zestarzały się do dziś, choć mogą już nie być takie oczywiste.

Biogramy osób uczestniczących w debacie Gdańszczanie XXI wieku – tożsamość w zmieniającej się Polsce i Europie.

Ewa Rewers, profesor w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Zajmuje się kulturowymi studiami miejskimi, czemu poświęciła szereg monografii, wykładała na różnych uczelniach w kraju i zagranicą. Członkini Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Warszawy.

Małgorzata Dymnicka, socjolog, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się socjologią miasta, w tym szczególnie problematyką tożsamości oraz współczesnymi przestrzeniami miejskimi.

Robert Traba, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i redaktor „Borussii. Zajmuje się dziejami stosunków polsko-niemieckich, historią Prus Wschodnich, pamięcią społeczną.

Edmund Kizik, historyk, prof., związany z Instytutem Historii UG oraz Instytutem Historii PAN, gdzie jest kierownikiem Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski. Specjalizuje się w społecznej historii kultury Gdańska i Prus Królewskich oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Przewodniczący Rady Muzeum Gdańska.

Stefan Chwin, pisarz, a zarazem historyk literatury i profesor związany z Instytutem Filologii Polskiej UG, członek m.in. PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Cezary Obracht-Prondzyński, profesor, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku.

Biogramy autorów i autorek publikacji Droga Królewska

Anna Ryś, profesor nadzwyczajna w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, historyczka i filolożka, w pracach dotyczących kultury gdańskiej skupia uwagę na nawiązaniach do tradycji antycznej.

Bartłomiej Siek, adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmuje się źródłoznawstwem dziejów medycyny gdańskiej oraz biografistyką lekarską (współautor dwóch tomów Sławnych lekarzy gdańskich, 2016 i 2017).

Agnieszka Witczak, adiunktka w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawę doktorską poświęciła poematowi pochwalnemu na cześć Gdańska (Poemat o Gdańsku Wacława Klemensa Żebrackiego na tle europejskiej tradycji literackiej, 2010), w swych badaniach zajmuje się także gdańską literaturą okolicznościową.