Przekład literacki inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa dla niej to, czego ona sama nie zdołała jeszcze odkryć. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która towarzyszy Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”, jest wyrazem uznania dla tłumaczy literatury pięknej. Nabór zgłoszeń do Nagrody za przekład jednego dzieła na język polski oraz za całokształt twórczości trwa do 30 listopada. Kto zdobędzie statuetkę oraz odpowiednio 30 000 zł oraz 50 000 zł dowiemy się 11-13 kwietnia 2019 r. podczas „Odnalezionego w tłumaczeniu”.

Celem ustanowionej przez Prezydenta Miasta Gdańska Nagrody jest podkreślenie należnej przekładowi i tłumaczowi rangi. Nagroda to także głos w dyskusji o naszej kulturze literackiej.

– Gdańska Nagroda im. Boya-Żeleńskiego jest dosyć wyjątkowa na tle innych nagród literackich. Jako jedyna w kraju premiuje wyłącznie tłumaczy, a przekład literacki nie jest jedną z nagradzanych kategorii, lecz jest kategorią jedyną. Jakkolwiek rozbitą na dwie dyscypliny: za przekład konkretnego dzieła oraz za całokształt twórczości. Służy podniesieniu zarówno prestiżu tłumacza literatury, jak i rangi przekładu literackiego – mówi Anna Wasilewska, przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Po raz pierwszy, w 2015 roku, Nagrodę otrzymała Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku formułę poszerzono o kolejną kategorię i przyznawana jest za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania, Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska za całokształt twórczości translatorskiej.

Tłumaczy i książki do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie Kapituły Nagrody.

W trwającej edycji do Nagrody należy zgłaszać kandydatów, których przekład dzieła (książki lub cyklu) został opublikowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. Natomiast w kategorii za całokształt twórczości nie ma ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji.

Kapituła Nagrody 2019: Joanna Kornaś-Warwas, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Justyna Sobolewska, Tomasz Swoboda, Ryszard Turczyn, Anna Wasilewska (przewodnicząca Kapituły).

Nagroda związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbywają się w Gdańsku od 2013 roku. Czwarta edycja Spotkań to „Podróż na Wschód”, a jej motywem przewodnim są języki wschodnie (słowiańskie, dalekowschodnie i bliskowschodnie) oraz podróż (pisarz w podróży, tłumacz i podróż).

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, jej partnerem i organizatorem  towarzyszącego festiwalu literackiego jest Instytut Kultury Miejskiej. Patronem Nagrody jest Tadeusz Boy-Żeleński.

Informacje o zgłoszeniach:
Zgłoszenia do Nagrody należy nadsyłać na adres: Instytut Kultury Miejskiej, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 39/40 z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”. Dodatkowych informacji udziela sekretarz Nagrody, Ana Matusevic: tel. 664 975 905 lub sekretariat IKM: telefon 58 7607216, e-mail: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego). Lista tłumaczy nominowanych do Nagrody w kategorii za przekład jednego dzieła ogłoszona zostanie w lutym 2019 r. Laureatów Nagrody poznamy podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Gdańsku. 

www.odnalezionewtlumaczeniu.pl, www.facebook.com/odnalezionewtlumaczeniu

Powiązane projekty