To wielka strata. Pogrążeni w głębokim żalu składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pawła Adamowicza.