Warsztaty dotyczące mapowania kulturowego w planowaniu przestrzennym, spotkania z animatorami miejskich zmian z Krajów Regionu Morza Bałtyckiego, czy spacery z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami – to część programu UrbCulturalPlanning, w którym bierze udział Instytut Kultury Miejskiej. W trzyletnim projekcie IKM odpowiedzialny jest za przygotowanie pakietu narzędzi umożliwiających pracę metodą planowania kulturowego oraz za organizację serii warsztatów poświęconych tej tematyce. Pierwsze wydarzenie odbywa się 25-27 marca w Gdańsku.

– W ramach działań projektowych skupimy się na mapowaniu zasobów kulturowych (społecznych i przestrzennych) w dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Portu i Starego Przedmieścia. Celem UrbanLabu jest przygotowanie liderów projektów lokalnych do pracy z zastosowaniem nowych metod. Przez kolejne dwa lata zamierzamy badać w jaki sposób te metody działają w różnych warunkach społecznych, kulturowych, ale też technicznych i urbanistycznych krajów nadbałtyckich.

– mówi Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej.

W programie warsztatów m.in.: prezentacja Przestrzeni Lokalnych w Gdańsku, o której opowiedzą Agnieszka Rózga-Micewicz i Anna Fikus-Wójcik z Biura Rozwoju Gdańska, wystąpienie Aleksandry Litorowicz z Fundacji Bęc Zmiana na temat projektu badawczego Place Warszawy. Ponadto Kaspars Lielgalvis przybliży inicjatywę Free Riga, a Liene Jurgelāne Komēta Festival. Wprowadzenie do metody planowania kulturowego poprowadzi Lia Ghilardi z Noema Culture and Place Mapping. Uczestnicy i uczestniczki posłuchają również o doświadczeniach Medialabu Katowice w wizualizacji lokalnej historii za pomocą danych oraz o mapowaniu dzielnicy z perspektywy artystycznej, o której opowie Grete Aagaard i Aleksandra Księżopolska z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Marcowe seminarium prowadzone jest dla organizacji partnerskich, osób zaangażowanych w planowanie urbanistyczne i decyzje dotyczące przestrzeni miejskich. Powstałe w wyniku programu narzędzia, metody i skrypty będą udostępniane i popularyzowane.

W ramach projektu powstanie podręcznik oraz program mentoringu – ich celem będzie wspieranie miast i organizacji pozarządowych w procesie praktycznej implementacji metody planowania kulturowego. Przedsięwzięcie zakłada również udostępnienie internetowej bazy wiedzy funkcjonującej w 8 językach oraz powołanie ośrodków angażujących doświadczonych specjalistów.

Pełen program Urban Lab Gdańsk
Mapowanie kulturowe w planowaniu przestrzennym

25 Marca I Bawialnia Café, ul. Oliwska 53/54, Nowy Port, Gdańsk

10:30 kawa
11:00 Wstęp do metody Cultural Planning / Trevor Davies
11:45 Przestrzenie Lokalne / Agnieszka Rózga-Micewicz, Anna Fikus-Wójcik, Biuro Rozwoju Gdańska
12:30 Place Warszawy projekt badawczy / Aleksandra Litorowicz, Bęc Zmiana
13:15 Obiad
14:15 Spacer z Lokalną Przewodniczką – Nowy Port
16:45 Inicjatywa Free Riga i mapowanie pustych przestrzeni / Kaspars Lielgalvis
17:30 Komēta Festival i mapowanie wiedzy lokalnej społeczności / Liene Jurgelāne
17:45 Mapowanie przestrzeni w grze Minecraft (zamknięta grupa robocza) I Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35
18:15 Wprowadzenie do metody mapowania kulturowego / Lia Ghilardi, Noema Culture and Place Mapping

26 Marca I Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, Stare Przedmieście, Gdańsk

10:00 Mapowanie dzielnic z perspektywy artystycznej/ Grete Aagaard, Aleksandra Księżopolska CSW Łaźnia
10:45 Ulica Kościuszki – wizualizacja lokalnej historii za pomocą danych/ Anna Bil, Medialab Katowice
11:30 Eksperyment urbanistyczny Żywa Ulica / Olga Sikorska
12:15 przerwa kawowa
12:45 Spacer z Lokalnym Przewodnikiem – Stare Przedmieście
15:00 Obiad
16:00 Metody mapowania warsztat / Lia Ghilardi, Noema Culture and Place Mapping (liczba miejsc ograniczona)
16:00 Mapowanie i wizualizacja danych z wykorzystaniem lokalnych otwartych danych warsztat / Anna Bil, Medialab Katowice (liczba miejsc ograniczona)

27 Marca

11:00 -14:00 Skrypt fotograficzny w mapowaniu dzielnic warsztat / Maciej Frąckowiak,  Uniwersytet SWPS, projekt Niewidzialne Miasto (liczba miejsc ograniczona) I Sień Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

Organizacje partnerskie biorące udział w projekcie:

Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
Gmina Guldborgsund (Dania)
Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)                                            
Miasto Pori (Finlandia)
Miasto Ryga (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
Uniwersytet Skövde (Szwecja)
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
Rosizo (Rosja)