Wola i związana z nią samokontrola działa jak mięsień i podobnie jak mięsień – męczy się – zauważa słynny psycholog prof. Roy Baumeister. Silna wola jest bardzo ważną zdolnością, która umożliwia osiąganie życiowych celów. – Podczas spotkania porozmawiamy o tym, co poważnie osłabia wolę oraz jak można ją wzmacniać – mówi Natasza Szutta. Wydarzenie odbędzie się 23 maja o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej.

Czym jest silna wola? Czy pomaga w osiąganiu szczęścia? Jak wpływa na realizację naszych celów życiowych? Jak ją wzmocnić i co ją osłabia? Na spotkaniach Filozofii w IKM poruszane są tematy, które dotykają każdego, a prowadzący skłaniają do zadawania pytań i wspólnego filozofowania.

– Sama silna wola jest moralnie neutralna, ponieważ umożliwia realizowanie zarówno godziwych, jak i niegodziwych celów. Doskonalenie silnej woli musi być dopełnione edukacją moralnego charakteru, a szczególnie ćwiczeniem takich dyspozycji, jak: życzliwość, uczciwość, sprawiedliwość, odwaga, roztropność, które usprawniają moralnie dobre działanie – mówi Natasza Szutta.

dr hab. Natasza Szutta specjalizuje się w etyce, metaetyce i psychologii moralności, jest członkiem redakcji magazynu „Filozofuj!”. Na Uniwersytecie Gdańskim jest Zastępcą Dyrektora ds. Dydaktycznych Filozofii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. Jej książka „Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?” była nominowana w 2018 roku do Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Filozofia w IKM | O silnej i słabej woli. Wykład Nataszy Szutty
Data: 23 maja, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1578841678915883/
Patronat: Filozofuj!
Wstęp wolny