„Warsztaty z partnerstw na Siedlcach i szkicowania projektu”, które odbędą się 26 czerwca 2019 o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Zgłoszenie na podstawie maila oikm.siedlce@ikm.gda.pl

*** Osoby, które się zapisały, otrzymają mail zwrotny z potwierdzeniem. Zapisać się mogą maksymalnie 2 osoby z inicjatywy.

W czasie zajęć będziemy zakładać lokalne partnerstwa do programu Otwarty IKM na Siedlcach. W czasie 4h warsztatów będzie też okazja stworzyć pierwszy szkic projektu do realizacji w dzielnicy w ramach programu Otwarty IKM na Siedlcach i posłuchać opinii innych aktywistów i aktywistek.

Przyjrzymy się partnerstwom i temu co przesądza o ich sukcesie. Skupimy się na analizie własnych zasobów i zasobów potencjalnych partnerów. Będziemy też przede wszystkim zachęcać osoby uczestniczące do poznania się, sieciowania i poszukiwania partnerów do działań na rzecz dzielnicy.

Cele warsztatów:

1) Nabycie umiejętności analizy partnerów i instytucji lokalnych oraz ich potencjału.2) Sieciowanie w ramach dzielnicy. Stworzenie planów na lokalne partnerstwa na rzecz projektów w dzielnicy Gdańsk Siedlce.

3) Wyłonienie problemów, na które mają odpowiadać projekty dzielnicowe.

4) Stworzenie, w partnerstwie, zalążka projektu do programu Otwarty IKM na Siedlcach.

Program warsztatów:

1) Analiza i prezentacja zasobów (własnych i partnerów)

2) Studium problemu / zagadnienia będącego celem projektu w dzielnicy

3) Nawiązywania partnerstw

4) Praktyczne planowanie projektu z zastosowaniem partnerstw

Osoba prowadząca:

Zajęcia poprowadzi certyfikowana trenerka Anna Urbańczyk. Koordynatorka projektów społecznych, w szczególności z lokalną społecznością na temat pamięci i animacji sąsiedzkiej. Nad wspomnieniami związanymi z miastem pracowała m.in. w Poznaniu. W gdańskich projektach Metropolitanka i Stocznia Jest kobietą pracuje z byłymi pracownikami i pracownicami Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Prowadzi projekty w partnerstwach i szkoli w całej Polsce z zakładania i prowadzenia partnerstw.