Mieszkasz lub działasz na Siedlcach? Znasz kogoś, kogo warto zachęcić do rozwinięcia pomysłów schowanych w szufladzie? Program Otwarty IKM na Siedlcach to okazja do zrealizowania działań kulturalnych dla mieszkańców tej dzielnicy. W konkursie wyłonionych zostanie od 3 do 7 inicjatyw, które otrzymają do 4 000 zł dofinansowania. Wnioski należy składać do 15 lipca w siedzibie IKM przy ul. Długi Targ 39/40. Więcej informacji w zakładce: www.otwarty.ikm/aplikuj.

Program skierowany jest do autorów, którzy chcą zrealizować nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ważne jest by osoba zgłaszająca pomysł mieszkała na Siedlcach lub realizowała projekt w partnerstwie z osobą, grupą nieformalną, organizacją pozarządową lub instytucją działającą w dzielnicy – mówi Katarzyna Buczek z Instytutu Kultury Miejskiej.

IKM zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje oświatowe z siedzibą na terenie gdańskich Siedlec, a także grupy nieformalne zrzeszające osoby fizyczne (minimum 3 osoby, w tym min. jedna osoba powinna być mieszkańcem lub mieszkanką dzielnicy Gdańsk Siedlce). Konkurs przeznaczony jest także dla aktywistów, edukatorów, animatorów kultury i wszystkich osób, które chcą zrealizować działanie kulturalne w dzielnicy.

Jeśli autor/ka pomysłu na projekt lub inicjatywę nie mieszka w dzielnicy Siedlce, należy znaleźć Partnera mieszkającego na terenie tej dzielnicy, a do wniosku konkursowego, dołączyć list od Partnera potwierdzający współpracę przy realizacji zgłoszonego projektu/inicjatywy.

Wniosek, regulamin oraz wykaz kosztów kwalifikowanych dostępne są na stronie www.otwarty.ikm.gda.pl/aplikuj. Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej do 15 lipca 2019 r. do godz. 16.00 w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. Jedna osoba może zgłosić jeden wniosek. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu to 4 000 zł. Czas realizacji wybranych inicjatyw/projektów będzie przypadać od 9 września – 25 października 2019 r.

Program „Otwarty IKM“ otwiera się na gdańskie Siedlce dzięki dofinansowaniu z środków Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 oraz wsparciu Instytutu Kultury Miejskiej.