W ramach programu Otwarty IKM na Siedlcach odbyły się spotkania i warsztaty z mieszkańcami oraz partycypacyjna diagnoza lokalna z której powstał raport badawczy. W konkursie grantowym wytypowano najciekawsze, autorskie propozycje inicjatyw kulturalnych mieszkańców dzielnicy, które realizowane będą jesienią 2019 roku. Dofinansowanie w wysokości ponad 20 000 zł brutto otrzymało 6 projektów.

Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie dla 6 projektów, które realizowane będą jesienią 2019 roku na gdańskich Siedlcach w różnych przestrzeniach dzielnicy, m.in. przy ulicy Ojcowskiej, Skarpowej, Kartuskiej. Adresowane są do różnych grup społecznych (młodzieży, seniorów, cudzoziemców, międzypokoleniowe). Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 4 tys. zł brutto. Komisja przyznała granty na łączną kwotę 20 370 zł brutto.

– Program skierowany był do autorów, którzy chcieli zrealizować nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ważne było, by osoba zgłaszająca pomysł mieszkała na Siedlcach lub realizowała projekt w partnerstwie z osobą, grupą nieformalną, organizacją pozarządową lub instytucją działającą w dzielnicy – mówi Katarzyna Buczek, koordynatorka Otwartego IKM.

W tej edycji konkursu Otwarty IKM wpłynęły różnorodne pomysły. Pojawiły się propozycje organizacji wydarzeń muzycznych, tanecznych, artystycznych, a także warsztatów ekologicznych i recyclingowych.  Każdy wnioskodawca zaprosił do współpracy min. jednego partnera z dzielnicy.

Partnerzy Projektów to m. in: Fundacja Świat Wrażliwy, Szkoła Podstawowa numer 58, Fundacja Dr Clown, Rada Dzielnicy Siedlce, Stowarzyszenie dla Siedlec, Kościół pw. Chrystusa Króla, Studio 57/ Kartuska, INNaczej Gdańskie Innowacje Społeczne oraz osoby prywatne – mieszkańcy dzielnicy.

Projekty, które zostaną zrealizowane jesienią 2019 to:

 1. Projekt: MUZYKA XV WIEKU W XV-WIECZNEJ DZIELNICY GDAŃSKA
  Wnioskodawca: Magdalena Warzawa
  Kwota wsparcia: 4000 zł brutto.
 2. Projekt: OJCOWSKA ZAPRASZA SIEDLCE
  Wnioskodawca: Izabela Pałasz – Alwasiak
  Kwota wsparcia: 4000 zł brutto.
 3. Projekt: ROZWÓJ KOMPETENCJI ARTYSTYCZNYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY SIEDLCE
  Wnioskodawca: Ewa Włodarczyk
  Kwota wsparcia: 3250 zł brutto.
 4. Projekt: SIEDLCE PAKUJĄ DO SWOJEGO
  Wnioskodawca: Alicja Żarkiewicz
  Kwota wsparcia: 4000 zł brutto.
 5. Projekt: SIEDLCE. DŹWIĘKOWE MIKROHISTORIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY.
  Wnioskodawca: Monika Masalon
  Kwota wsparcia: 3250 zł brutto.
 6. Projekt: WYDOBYĆ DŹWIĘK, UWOLNIĆ RUCH. WARSZTATY BEATBOXOWO-TANECZNE
  Wnioskodawca: Jan „Elf“ Czerwiński
  Kwota wsparcia: 1870 zł brutto.

Opisy wydarzeń znajdą się na stronie: www.otwarty.ikm.gda.pl.

Program „Otwarty IKM na Siedlcach” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 oraz wsparciu Instytutu Kultury Miejskiej.