Instytut Kultury Miejskiej od trzech lat w ramach projektu Sieć Kultury wspiera działania związane z edukacją kulturową w Gdańsku i regionie. 18 lipca pod szyldem „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie” ruszyła czwarta edycja konkursu grantowego na realizację projektów promujących współpracę sfer kultury i oświaty. Wnioskować można w dwóch kategoriach działań, a łączna kwota na ich realizację to 51 000 zł. Więcej informacji: www.sieckultury.pl.

W poprzednich edycjach konkursu z dofinansowań skorzystali organizatorzy i partnerzy z m.in. Luzina, Subkowych, Główczyc, Chojnic, Czarnej Dąbrówki, Słupska, Gdańska, Wejherowa, Człuchowa… Dzięki inicjatywie edukatorów i animatorów kultury z całego regionu odbyły się m.in. warsztaty łączące komiks i filozofię, spektakle teatralne, wydano publikację dla dzieci dotyczącą emocji, malowano, tworzono z gliny, urządzano giełdy projektów i spotkania międzypokoleniowe.

– Liczymy na kolejny dobry rok w sektorze edukacji kulturowej w Gdańsku i regionie. Program Bardzo Młodej Kultury zakłada wsparcie wspólnych przedsięwzięć podmiotów zajmujących się edukacją i kulturą. Mamy nadzieje, że spłynie do nas wiele fantastycznych propozycji. Co ważne, osoby, które chcą aplikować o środki, muszą wziąć udział w obowiązkowych szkoleniach, które odbywają się 20 i 21 sierpnia oraz 22 i 23 sierpnia. Na wnioski konkursowe czekamy do 30 sierpnia – opowiada Agata Andrasiak-Czarnecka z Instytutu Kultury Miejskiej.

Kto może wziąć udział w konkursie? Osoby fizyczne, zespoły nieformalne (co najmniej 2-osobowe), podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, które: mają miejsce zamieszkania i/lub prowadzą działalność kulturową i/lub edukacyjną na terenie województwa pomorskiego oraz są osobami pełnoletnimi. W skład zespołu musi wejść przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i jeden przedstawiciel sektora edukacji lub też współpraca ta zapewniona ma być w formie udziału w realizacji projektu partnera/partnerów.

Jakie są kwoty dofinansowania? Komisja wyłoni 6 projektów, które otrzymają dofinansowanie. W tym projekty „małe” dla początkujących i „duże” dla doświadczonych wnioskodawców. Kwota przeznaczona na realizację „małych” projektów to maksymalnie 5 000 zł, w przypadku „dużych” – 12 000 zł. Prognozowana łączna kwota na realizację działań to 51 000 zł.

Warunki uczestnictwa: aby wziąć udział w konkursie, należy zacząć od obowiązkowego udziału szkoleniu w jednym z dwóch terminów: 20-21.08.2019 lub 22-23.08.2019. Warunkiem udziału w warsztacie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który pojawi się 23 lipca na www.sieckultury.pl i odesłanie go do 12 sierpnia. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Następnie, do 30 sierpnia, należy złożyć wniosek konkursowy, w którym uczestnik zaproponuje koncepcję projektu z zakresu edukacji kulturowej opartej o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury. Zaplanowane w formularzu działania mogą być realizowane w terminie od 16 września do 25 października 2019 roku na terenie województwa pomorskiego.

Jak zostanie rozstrzygnięty konkurs? Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony w skali od 0 do 100 pkt. Szczegółowe kryteria, regulamin i załączniki znajdują się na www.sieckultury.pl. Wyniki zostaną opublikowane na stronie sieckultury.pl do 9 września 2019 roku.

Informacji na temat konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl.

Instytut Kultury Miejskiej otrzymał z Narodowego Centrum Kultury środki na kolejne trzy lata (2019-2021) sieciowania edukacji i kultury w Gdańsku i regionie. Działania projektu Sieć Kultury będą kontynuowane w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura.