W ramach programu Otwarty IKM na Siedlcach odbyły się spotkania i warsztaty z mieszkańcami oraz partycypacyjna diagnoza lokalna, z której powstał raport badawczy. W konkursie grantowym wytypowano najciekawsze, autorskie propozycje inicjatyw kulturalnych mieszkańców dzielnicy! Poznajcie szczegóły wydarzeń:

(*pierwszeństwo przy zapisach mają osoby mieszkające na Siedlcach):

14.09.2019. godz. 10.00-14.00
Warsztaty dramo-teatralne – dla seniorów

Projekt: Rozwój kompetencji artystycznych mieszkańców dzielnicy Siedlce 
Prowadzenie: Marian Pułtuski, Agnieszki Buśk 
Miejsce: Fundacja Świat Wrażliwy ul. Kartuska 108, Gdańsk 
Informacje i zapisy: m.pułtuski@gmail.com

14.09.2019. godz. 16.30-18.00
Spektakl Teatru Forum pt. Wspólnota 
Prowadzenie: Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka 
Organizator : Polski Związek Emerytów, Rencistów O/O Gdańsk Koło nr 11 
Miejsce: Fundacja Świat Wrażliwy ul. Kartuska 108, Gdańsk 
Wstęp Wolny

15.09.2019. godz. 19.00-20.00Koncertzespołu muzyki dawnej Bianco Fiore połączony z prelekcją dot. dzielnicy Siedlce
Projekt: Siedlce – muzyka XV wieku w XV-wiecznej dzielnicy Gdańska

Organizator : Magdalena Warzawa 
Miejsce: Kościół pw. Chrystusa Króla ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55. 
Wstęp Wolny

19.09.2019 godz.12.00-20.00
Siedlce pakują do swojego m.in. warsztaty szycia woreczków na zakupy, konkurs plastyczno-ekologiczny w SP 58, wykłady o szkodliwości plastiku i alternatywach dla niego

Prowadzenie: Asia Jóźwiak, Agnieszka i Alicja Żarkiewicz, 
Organizator : Alicja Żarkiewicz 
Miejsce: SP 58 w Gdańsku, Fundacja Dr Clown, Fundacja Świat Wrażliwych, Rada Dzielnicy Siedlce 
Informacje i zapisy (*pierwszeństwo przy zapisach mają osoby mieszkające na Siedlcach): kontakt@mamywene.pl

 • 12:00-17:00 Siedlce pakują do swojego : warsztaty szycia woreczków na zakupyMiejsce: Fundacja Dr Clown (ul. Kartuska 96/96, Gdańsk Siedlce) 
  * dostępna będzie instrukcja jak uszyć woreczek w języku polskim i ukraińskim na stronie internetowej programu Otwarty IKM
 • 17:30-18:30 Siedlce pakują do swojego- wykład o plastiku
  Miejsce: Rada Dzielnicy Siedlce (ul. Kartuska 63/65, Gdańsk Siedlce) wstęp wolny
 • 19.00-20.00 Siedlce pakują do swojego – spotkanie z alternatywami dla plastikowych opakowań (podwieczorek i podsumowanie projektu)
  Miejsce: Caffe Aktywni – Fundacja Świat Wrażliwy (ul. Kartuska 108/112)

21.09.2019. godz. 16.00-20.00
Ojcowska zaprasza Siedlce – piknik integracyjny z kulturą ludową w tle, warsztaty origami , warsztaty taneczne tradycyjnych zabaw dziecięcych, potańcówka z Kapelą Niwińskich.
Organizator : Izabela Pałasz-Alwasiak 
Miejsce: ulica Ojcowska, Wstęp Wolny, warsztaty bez zapisów.

 • Warsztaty origami
  I GRUPA: 16:00- 16:50 grupa wiekowa od 10 lat do nieskończoności
  II GRUPA:17:00-17:50 do lat 10
  III GRUPA: 18:00-18:50 od lat 12 do nieskończoności
  Prowadzenie: Zuzanna Piotrowicz

 • 16.00 – 17.00 warsztaty taneczne tradycyjnych zabaw dziecięcych przeznaczone dla dzieci do 7 roku życia. Prowadzenie: Agnieszka Niwińska

 • 18.00-20.00 potańcówka z Kapelą Niwińskich dla mieszkańców i mieszkanek Siedlec

28.09.2019. godz. 9.00-14.00 ( II grupy)
Wydobyć dźwięk, uwolnić ruch- warsztaty beatboxowo-taneczne

Prowadzenie: Jan Czerwiński, Anna Mikula 
Miejsce: Studio 57 ul. Kartuska 57. Informacje i zapisy: jan.elf.czerwinski@gmail.com

28.09.2019. godz. 12.00.-17.00
Siedlce. Dźwiękowe Mikrohistorie Mieszkańców Dzielnicy 
Organizator : Monika Masalon Prowadzenie: Pracownia Inicjatyw Społecznych Dym: Monika Masalon, Sylwia Bruna, Aleksandra Kulińska. Miejsce: / Cafe Aktywni / Fundacja Świat Wrażliwy ul. Kartuska 108, Gdańsk

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.