Sympozjum jest spotkaniem inicjującym nowy projekt RHIZOME – Ośrodek badań sztuki partycypacyjnej i dizajnu partycypacyjnego, powstający we współpracy Fundacji „Kultury ponad Kulturą” z Instytutem Kultury Miejskiej. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu UrbCulturalPlanning i odbędzie się 26 września w godz. 10.00 -17.30 w IKM przy ul. Długi Targ 39/40. Wstęp wolny.

– W związku z tym, że postulat uczestnictwa obywateli w roli producentów/twórców nie ogranicza się do sfery sztuki, lecz dotyczy również m.in. procesów rozwoju miast, przestrzeni wspólnych, kultury cyfrowej, staje się jasne, iż refleksja nad sztuką i dizajnem partycypacyjnym powinna być domeną badań interdyscyplinarnych – mówi Agnieszka Wołodźko z Fundacji „Kultury ponad Kulturą”.

Sympozjum kierowane jest do specjalistów wielu dziedzin (socjologia, kulturoznawstwo, antropologia, pedagogika) by wspólnie zastanowić się nad „płaszczyznami styku” różnych obszarów życia społecznego ze sztuką i dizajnem partycypacyjnym oraz ich potencjalną atrakcyjnością. To także okazja by poszukać odpowiedzi na pytanie o znaczenia interwencji w materię społeczną dokonywanych przez tych twórców, którzy decydują się na porzucenie postulatu autonomii sztuki.

Sympozjum składa się z dwóch części. O godz. 10.00 rozpoczną się otwarte wykłady zaproszonych gości. Wystąpią: prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański), dr hab. Agata Skórzyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr Katarzyna Niziołek (Uniwersytet w Białymstoku), dr Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski), dr Monika Rosińska (School of Form) i artystka Iza Rutkowska.

Część druga, zamknięta, to panel dyskusyjny skupiony na przedyskutowaniu możliwych metod badania wspomnianych zjawisk. Uczestnicy panelu: dr hab. Agata Skórzyńska, prof. Maria Mendel, dr Katarzyna Niziołek, dr Tomasz Rakowski, dr Monika Rosińska, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Iza Rutkowska. Prowadzenie: dr Agata Siwiak.

Wydarzenie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning, dofinansowanego ze źródeł INTERREG BSR. https://urbcultural.eu/

UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.