Instytut Kultury Miejskiej został na kolejne trzy lata (2019-2021) regionalnym operatorem programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Jednym z działań jest konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Spośród 20 wniosków wybrano 7 projektów, które otrzymały łącznie wsparcie 51 000 zł. Wkrótce w Gdańsku, Dębogórzu, Straszynie, Choczewie i Gdyni rozpoczną się wydarzenia proponowane przez organizatorów. Więcej na: www.sieckultury.pl.

– Do konkursu wpłynęło 20 wniosków, w tym 14 propozycji projektów „dużych” oraz 6 „małych”. Pierwszego dnia obrad wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. 3 z nich nie spełniały wymogów regulaminu i zostały odrzucone. Komisja musiała rozważyć, na ile dany projekt zrealizuje założenia konkursu – czy wprowadzi nową jakość, jaki będzie miał wpływ na społeczność, w której zostanie zrealizowany, czy utworzy stałe partnerstwa – komentuje Agata Andrasiak-Czarnecka z Instytutu Kultury Miejskiej.

Wyniki konkursu Bardzo Młoda Kultura 2019

Projekty „małe”

1. Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge. Partner: Nadbałtyckie Centrum Kultury. Miejsce realizacji projektu: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 4500 zł.

2. koMOCje POZYTYWNE. Wnioskodawca: Fundacja Przytulny Domek. Partner: Karol Dettlaff. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu. Przyznano dofinansowanie w wysokości 3349 zł.

Projekty „duże”

1. Tuwimowa Mowa. Młodzież dla dzieci w kulturalnej sieci. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański. Partner: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie. Miejsce realizacji projektu: Mediateka w Straszynie, OKSiBP w Cieplewie, Przedszkole Gminne w Straszynie, Szkoła Podstawowa w Straszynie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 7800 zł.

2. KAMI – SHIBAI = papierowy teatr. Wnioskodawca: Ewelina Miszkiewicz. Partner: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Choczewie. Przyznano dofinansowanie w wysokości 8580 zł.

3. Edukacja bez przymusu. Wnioskodawca: Magdalena Błeńska/Fundacja WspólDzielna. Partner: Fundacja Miejsce Tworzenia. Miejsce realizacji projektu: podziemia gdyńskiej Hali Targowej. Przyznano dofinansowanie w wysokości 8200 zł.

4. Młodzież ma głos. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Partner: IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Miejsce realizacji projektu: Kosakowskie Centrum Kultury. Przyznano dofinansowanie w wysokości 7910 zł.

5. Animacja/Integracja. Wnioskodawca: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz. Partner: V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Miejsce realizacji projektu: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przyznano dofinansowanie w wysokości 10661 zł.

Celem konkursu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Założenia programu realizowane są przez promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej.

Skład komisji konkursowej: Monika Bąkowska-Łajming (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Katarzyna Huńko (koordynatorka Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego), Marta Nowicka (Gdański Teatr Szekspirowski), Monika Kuligowska (Fundacja edukacyjna ODiTK) oraz Anna Maliszewska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacji na temat konkursu udziela Monika Leszczyńska – tel. 797 350 135, e-mail: monika.leszczynska@ikm.gda.pl.

Instytut Kultury Miejskiej otrzymał z Narodowego Centrum Kultury środki na kolejne trzy lata (2019-2021) sieciowania edukacji i kultury w Gdańsku i regionie. Działania projektu Sieć Kultury są kontynuowane w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura. www.sieckultury.pl, https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura.