Do 30 września trwa nabór wniosków do programu otwarty IKM. To działanie instytucji nastawione na oddolne pomysły mieszkańców Gdańska. – W ramach otwartego IKM zapraszamy do organizacji spotkań, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami, niewielkich koncertów czy przedstawień, wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w siedzibie instytucji przy Długim Targu 39/40 – mówi Katarzyna Buczek z Instytutu Kultury Miejskiej. Oferowane wsparcie finansowe jednego projektu wynosi do 4 000 zł. Wniosek i regulamin konkursu: www.otwarty.ikm.gda.pl.

Dla kogo otwarty IKM?

Otwarty IKM to program współorganizacji projektów i zachęta do ich organizowania przez wszystkie zainteresowane osoby: aktywistów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje.

Co zaproponować?

Otwarty IKM otwiera się na inicjatywy kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców Gdańska i metropolii. To program, który zaprasza do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form wydarzeń – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w przestrzeni IKM.

Na jakie wsparcie mogą liczyć organizatorzy?

Program zapewnia wsparcie merytoryczne (koordynatora programu, w razie potrzeby konsultacje dotyczące promocji), techniczne, daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego do 4 000 zł, bezpłatne udostępnienie sieni IKM w poniedziałek lub piątek w godzinach 10.00 – 22.00, udostępnia wyposażenie: ekran, rzutnik, stoły, krzesła, fotele, termosy, kubki, pomaga postawić pierwsze kroki w działaniach promocyjnych: publikuje informację o wydarzeniu w miesięcznej ulotce Instytutu Kultury Miejskiej pod harmonogramem wydarzeń z cyklu otwarty IKM oraz na stronie programu: www.otwarty.ikm.gda.pl.

Aplikuj!

Zgłoszenia dotyczące realizacji wydarzeń można nadsyłać i składać w nieprzekraczanym terminie do dnia 30 września 2019 roku do godz. 16.00 w formie pisemnej (Katarzyna Buczek, Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk) oraz w formie elektronicznej katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Wyniki zostaną opublikowane na www.otwarty.ikm.gda.pl do 10 października.

Wniosek oraz regulamin znajdują się na: http://otwarty.ikm.gda.pl/aplikuj/.

Realizacja wybranych wydarzeń odbywa się w poniedziałki i piątki w terminach proponowanych do wyboru: 21, 25, 29 października; 8, 18, 22, 25,29 listopada.Możliwe są konsultacje telefoniczne: 798 377 354 (od poniedziałku – piątku w godz. 11.00 -15.00 od 23 września do 30 września) lub mailowe: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl.