Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z partnerów pilotażowego projektu dotyczącego planowania zmian w przestrzeni miejskiej za pomocą mapowania kulturowego, spacerów badawczych, wykorzystywania gier, nowych technologii i działań artystycznych. 28 października w Nowym Porcie i 29 października na Starym Przedmieściu odbędą się warsztaty, podczas których mieszkańcy rozpoczną pracę nad kierunkiem rozwoju działań kulturalnych i artystycznych, jakie chcieliby zrealizować w 2020 roku. Wydarzenie jest otwarte, wstęp wolny.

Planowanie kulturowe skupione jest na dialogu z mieszkańcami na temat ich marzeń dotyczących zmieniania miejskich przestrzeni, w których żyją. Narzędzia i metody, w tym celu stosowane przez planistów, wywodzą się z obszaru kultury. W Gdańsku działania projektu Urb Cultural Planning skupiają się na możliwościach oferowanych przez planowanie kulturowe w procesie ożywiania Starego Przedmieścia i Nowego Portu. 

28 października o godz. 17.00 warsztaty odbędą się w Domu Sąsiedzkim w Nowym Porcie (ul. Wyzwolenia 49), 29 października o godz. 17.00 na Starym Przedmieściu w budynku przy ul. Dolna Brama 8. Wydarzenia są otwarte dla wszystkich mieszkańców dzielnic oraz osób związanych z nimi. Spotkania poprowadzą ekspertki: Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej oraz Dorota Kamrowska-Załuska z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej.

– Podczas spotkań popracujemy nad wizją tego, co ma się zadziać w dzielnicach w ramach projektu w roku 2020. Będzie to pierwszy etap pracy nad pomysłami na działania. Otworzymy się na różne spojrzenia na dzielnicę z perspektywy czasu i przestrzeni. Wypracujemy wspólny „kompas” projektu, który będzie nam wskazywał kierunek i ramy planowanych działań – mówi Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej.

Urb Cultural Planning to międzynarodowy projekt finansowany z środków Interreg Baltic Sea Region, skupia 13 partnerów z krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego. Poświęcony jest planowaniu kulturowemu, które ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym miastem i wzmocnić rozwój miasta poprzez identyfikację i zwiększenie kulturotwórczego potencjału jego poszczególnych dzielnic, a następnie efektywne wykorzystanie tego potencjału na różnych poziomach zarządzania miastem. Strona www projektu: https://urbcultural.eu/. Informacje w języku polskim: http://ikm.gda.pl/projekt/urbculturalplanning/.