Szkoła Rysowania, miejska farma, modernizacja mieszkań, edukacja kulturowa – o swoich działaniach artystycznych i społecznych w lokalnych społecznościach opowiedzą goście Bazaru Projektów pochodzący z Danii i Portugalii. Spotkanie odbędzie się 14 listopada w Instytucie Kultury Miejskiej.  Wstęp wolny.

– Bazar Projektów to nowa formuła spotkań roboczych artystów, dizajnerów i aktywistów kulturowych zaangażowanych w partycypacyjne formy tworzenia sztuki i projektowania – mówi Agnieszka Wołodźko, inicjatorka Ośrodka Badań Sztuki Partycypacyjnej i Dizajnu Partycypacyjnego RHIZOME.

Wydarzenie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning, dofinansowanego ze źródeł INTERREG BSR. W spotkaniu, które odbędzie się 14 listopada w IKM wezmą udział:

Grete Aagaard (Dania), prezentująca projekt Sigrids Stue.

Sigird Stue jest projektem artystycznym i platformą, działającą na osiedlu Gellerup w Aarhus, w Danii. Realizuje projekty we współpracy z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi partnerami. Jego działalność opiera się na długotrwałych projektach kolaboracyjnych, które angażują międzynarodowych artystów, teoretyków oraz lokalne organizacje i instytucje kulturalne. Ponadto Sigrids Stue prowadzi Szkołę Rysowania dla lokalnych dzieci.

Sine Lindholm i Mads-Ulrik Husum (Dania), prezentujący projekt Growroom.

Growroom to sferyczne, miejska farma, która umożliwia ludziom uprawianie własnego jedzenia tuż za progiem domu. Stara się wspierać nasze codzienne poczucie dobrego samopoczucia w miastach, tworząc małą oazę lub architekturę umożliwiającą zrobienie sobie przerwy w naszej dynamicznej scenerii społecznej, pozwala ludziom na kontakt z naturą. Przebywając w Growroom czujemy i smakujemy obfitość ziół i roślin. Pawilon, zbudowany jako kula, może swobodnie stanąć w dowolnym kontekście. Wskazuje kierunek rozwoju współczesnej architektury tworzonej do wspólnego użytkowania.


Samuel Kalika (Portugalia), prezentujący projekt Critical Concrete.

Critical Concrete to inicjatywa edukacyjna i społeczna. Promuje nowe mechanizmy rehabilitacji mieszkań po przystępnych cenach oraz poprawę przestrzeni publicznych i kulturowych wspólnych dla społeczności o niskich dochodach. Opowiada się za podstawowym prawem do odpowiednich warunków mieszkaniowych, które jest często lekceważone z powodu braku środków publicznych lub regulacji politycznych. Critical Concrete oferuje kolejną dynamikę w architekturze: zamiast budować dla…, budujemy z….


Inês Cavaco (Portugalia), prezentująca projekt Identidades – Movimento Intercultural.
IDENTIDADES to ruch zainicjowany w 1996 r. Jest realizowany w partnerstwie z instytucjami działającymi w dawnych koloniach portugalskich. Należą do niego obecni i byli studenci i wykładowcy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto (FBAUP), Stowarzyszenie Kulturalne GESTO i inne instytucje, grupy oraz artyści, którzy aktywnie identyfikują się z jego celami. Ruch posiada doświadczenie, które nadaje sens i wsparcie jego działaniom, ustanawiając ramy ciągłych relacji z różnymi podmiotami w Mozambiku, północno-wschodniej Brazylii i Wyspach Zielonego Przylądka, co ma wpływ na bezpośrednią komunikację z ludźmi i ich kulturą. Działania opracowane w ramach tego projektu zostały zróżnicowane w duchu interdyscyplinarności i promocji wymiany artystycznej.


Program Rhizome. Bazar Projektów
16:45-17:00 Agnieszka Wołodźko, Powitanie
17:00-17:30 Grete Aagaard, prezentacja projektu Sigrids Stue
17:30-18:00 Sine Lindholm i Mads-Ulrik Husum, prezentacja projektu Growroom i innych projektów z obszaru zaangażowanego dizajnu
18:00-18:30 Samuel Kalika, prezentacja projektu Critical Concrete
18:30-19:00 Inês Cavaco, prezentacja projektu Identidades – Movimento Intercultural
19:00-19:30 Dyskusja

Rhizome. Bazar Projektów jest elementem programu projektu RHIZOME – Ośrodek Badań Sztuki Partycypacyjnej i Dizajnu Partycypacyjnego. Spotkanie jest współorganizowane przez Fundację „Kultury ponad Kulturą”, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i Duński Instytut Kultury/Danish Cultural Institute in Poland w Warszawie.

Wydarzenie realizowane jest w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning, dofinansowanego ze źródeł INTERREG BSR. https://urbcultural.eu/

Urb Cultural Planning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W Gdańsku i regionie w działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest Instytut Kultury Miejskiej, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Podmioty te wspólnie wypracują metody partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych.


Projekt dofinansowano ze środków duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury.