Dział Literacki IKM-u dołączył do inicjatywy „Samorządy dla książki”, w ramach której razem z kilkudziesięcioma instytucjami oraz przedstawicielami samorządów i biznesu będzie pracował nad koncepcją szerokiej współpracy na rzecz promocji czytelnictwa w całej Polsce. Inicjatywa ruszyła na 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie pod egidą Polskiej Izby Książki, Fundacji Powszechnego Czytania oraz Miasta Kraków.

Zorganizowana podczas Targów Książki w Krakowie debata „Rola samorządów w upowszechnianiu czytelnictwa w Polsce” pokazała, że za sukcesem wielu miast czy instytucji stoi przede wszystkim szeroka współpraca na rzecz czytelnictwa.

„Literatura buduje kapitał społeczny i przewagę konkurencyjną miasta. O konkurencji miast zadecyduje w przyszłości kreatywność i literacy obywateli” – tak o potrzebie tworzenia wieloletniej i przemyślanej strategii wspierania literatury przez samorząd opowiadał podczas debaty Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Rozmowa panelistów z udziałem m.in. Izabeli Koryś (Biblioteka Narodowa), Joanny Cichockiej-Guli (dyrektor sopockiego Art-Inkubatora), Małgorzaty Naimskiej (Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy) i Leszka Świdra (burmistrz Rabki) wywołała ciekawą i pełną zaangażowania dyskusję, która zakończyła się deklaracją woli współpracy na rzecz czytelnictwa w Polsce. Obecni, w tym także przedstawicielka Instytutu Kultury Miejskiej, podpisali deklarację „Samorządy dla książki”, która stwierdza, że poprawa stanu czytelnictwa w Polsce to najważniejsze wyzwanie dla nas wszystkich.

Pobierz tekst deklaracji

Grupa robocza „Samorządy dla książki” swoje prace rozpoczęła w styczniu 2020 roku. Podczas spotkania w Warszawie zostały zdefiniowane potrzeby i problemy w zakresie promowania czytania, z uwzględnieniem perspektywy dużych i mniejszych miast, ale też małych gmin, omówione zostały ramy ewentualnego pilotażu dla miast upowszechniających czytelnictwo, a także możliwości współfinansowania działań na rzecz czytelnictwa przez biznes.

Instytut Kultury Miejskiej jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Literatury „Europejski Poeta Wolności”, Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, cyklu „Non-fiction w IKM”, nocnego czytania „Wolne słowa” oraz wielu innych literackich inicjatyw w Gdańsku. Swoimi działaniami kształtujemy szeroko rozumianą kulturę czytelniczą, dlatego z zaangażowaniem weszliśmy we współpracę na rzecz książki z partnerami z całej Polski.

| Kontakt – Ana Matusevic, e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl