Jak ożywić wspólne przestrzenie w Nowym Porcie? Jak zaangażować mieszkańców w sąsiedzkie działania oparte na solidarności i odpowiedzialności za ważne dla dzielnicy miejsca? Instytut Kultury Miejskiej, realizując program Urb Cultural Planning wspierany z funduszy Unii Europejskiej, proponuje osobom mieszkającym w Nowym Porcie i sympatykom dzielnicy udział w specjalnej edycji programu Otwarty IKM. Projekty zgłoszone w konkursie muszą odbywać się w przestrzeni dzielnicy, mieć charakter kulturalny, miastotwórczy i włączający mieszkańców. W puli konkursowej jest 60 000 zł.  Zgłoszenia trwają do 4 marca.

Konkurs Otwarty IKM w Nowym Porcie ma sprawdzić w jaki sposób metoda planowania kulturowego, testowana w międzynarodowym projekcie z partnerami z Łotwy, Danii, Norwegii, Finlandii, Polski, Niemiec i Rosji (Obwód Kaliningradzki), działa w różnych miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowując się do ogłoszenia konkursu IKM prowadził cykl warsztatów z mieszkańcami dzielnicy będący elementem procesu projektowego. Osoby lub organizacje, które zgłoszą się do Otwartego IKM w Nowym Porcie muszą wziąć pod uwagę rezultaty wypracowane podczas tych spotkań. 

fot. Piotr Połczański

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, karta wniosku oraz diagnoza „Lokalny pejzaż Nowego Portu” dostępne są na: www.otwarty.ikm.gda.pl/nowy-port.

– W procesie przygotowania do działań z mieszkańcami przeprowadziliśmy kilka spotkań warsztatowych, które pozwoliły na zmapowanie lokalnego DNA Nowego Portu, lepsze poznanie dzielnicy, jej potencjału, tożsamości, aktywności kulturalnej mieszkańców, kulturotwórczej roli różnorodnych aktorów życia społecznego w dzielnicy. Dzięki warsztatom wypracowaliśmy również kompas projektu wskazujący kierunek i ramy dalszych działań, a przede wszystkim wspólne wartości, na których powinny opierać się działania w dzielnicy – dodaje Natalia Brylowska.  

Celem tego konkursu jest zaangażowanie mieszkańców dzielnicy Nowy Port do tworzenia działań kulturalnych i artystycznych, które mają potencjał ożywania i zmiany przestrzeni publicznej dzielnicy. Program skierowany jest do autorów, którzy gotowi są prowadzić nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. 

fot. Piotr Połczański

Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z partnerów pilotażowego projektu Urb Cultural Planning dotyczącego planowania zmian w przestrzeni miejskiej za pomocą mapowania kulturowego, spacerów badawczych, wykorzystywania gier, nowych technologii i działań artystycznych. W ramach realizowanych działań odbędzie się konkurs Otwarty IKM w Nowym Porcie, który zaprasza mieszkańców i sympatyków dzielnicy do realizacji swoich pomysłów w przestrzeni miejskiej. 

– Planowanie kulturowe skupione jest na dialogu z mieszkańcami na temat ich potrzeb i marzeń dotyczących zmieniania miejskich przestrzeni, w których żyją. Narzędzia i metody, w tym celu stosowane przez planistów, wywodzą się z obszaru kultury. W Gdańsku działania projektu Urb Cultural Planning skupiają się na sprawdzeniu i wdrożeniu możliwości oferowanych przez planowanie kulturowe w procesie ożywienia dwóch dzielnic: Starego Przedmieścia i Nowego Portu – opowiada Dorota Kamrowska – Załuska, ekspertka z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej.  

Jak wziąć udział w konkursie Otwarty IKM w Nowym Porcie?

  • 15 lutego, godz. 11.00, Bawialnia Cafe, ul. Oliwska 53/54. Spotkanie informacyjne na temat założeń konkursu i metod planowania kulturowego, które należy uwzględnić w projekcie.
  • 20 lutego, godz. 17.30, Bawialnia Cafe, ul. Oliwska 53/54. Warsztaty z Dorotą Kamrowską-Załuską, na którym można omówić swoje pomysły na projekty, doszlifować je, porozmawiać o planowanych realizacjach.

Uwaga: minimum jedna osoba z wnioskującej organizacji/grupy nieformalnej musi wziąć udział w minimum jednym spotkaniu 15 lub 20 lutego.

  • 2 i 3 marca odbędą się konsultacje wniosków konkursowych.
  • 4 marca kończy się termin zgłoszeń do konkursu.
  • 14 marca o godz. 11.00 w Bawialnia Cafe odbędzie się ocena wniosków w formie 360 stopni: wszystkie zespoły projektowe wzajemnie będą oceniać wartość merytoryczną wniosków.
  • 18 marca, na stronie: www.otwarty.ikm.gda.pl/nowy-port opublikowane zostaną wyniki konkursu na działania sąsiedzkie w przestrzeni Nowego Portu.