Instytut Kultury Miejskiej angażuje mieszkańców we współdecydowanie i kształtowanie przestrzeni dzielnicy. 20 lutego odbył się warsztat, w którym wzięło udział 30 osób zainteresowanych ożywianiem przestrzeni Nowego Portu. Szlifowali swoje pomysły lokalnych projektów, które przez działania kulturalne i artystyczne zmienią lokalny krajobraz dzielnicy.

Spacery fotograficzne, wywiady z mieszkańcami, mapy sieci społecznych i mapy empatii, analiza SWOT dzielnicy – to już za nami. Czas na pokazanie przykładów sąsiedzkich działań miejskich. W puli konkursowej jest 60 000 zł brutto, a wnioski w konkursie Otwarty IKM w Nowym Porcie można składać do 4 marca.

W warsztacie, który poprowadziła Dorota Kamrowska – Załuska, wzięło udział 30 mieszkańców oraz członkowie lokalnych grup, organizacji i stowarzyszeń, m.in. reprezentanci Mewki. Galerii społecznie zaangażowanej, Stowarzyszenia 180 stopni, Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, grupy Zielony Nowy Port, Stowarzyszenie Dom Na Skraju, Rady Dzielnicy Nowy Port, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Open House Gdańsk i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

– Przygotowałam ćwiczenia warsztatowe, które pozwoliły wnioskodawcom na zastanowienie się nad grupami docelowymi ich działań, sformułowaniu potrzeb i wyzwań, na które mogą odpowiedzieć te projekty. Cofnęliśmy się także do wypracowanego wcześniej kompasu, wskazówek i ram, w jakich będziemy działać – mówi Dorota – Kamrowska Załuska z Politechniki Gdańskiej.

Mieszkańcy obecni na spotkaniu wyszli z niego z konkretnymi wskazówkami rozwoju pomysłów, które opisać we wniosku konkursowym mają do 4 marca. Pracą domową i następnym etapem planowania działań jest zastanowienie się nad tym, do kogo mają być kierowane projekty, co może nie zagrać w procesie przygotowań, jak można ograniczyć skutki potencjalnych zagrożeń, czego i kogo organizatorzy potrzebują do zrealizowania pomysłów?

Kolejnym krokiem są indywidualne konsultacje propozycji sąsiedzkich projektów miejskich. Odbędą się 2 marca w godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 19.00 oraz 3 marca w godz. 14.00 – 19.00 w Hotelu Wiking, ul. Wolności 8 (nad sklepem Biedronka).

Uwaga: w ramach aplikacji do konkursu Otwarty IKM w Nowym Porcie zainteresowane osoby muszą wziąć udział w min. jednym spotkaniu informacyjno-warsztatowym. Przy zebraniu się grupy min. 7 nowych, zainteresowanych aplikowaniem osób, 27 lutego odbędzie dodatkowe spotkanie