Warszawa zniszczona doszczętnie już 1944 roku, Gdańsk nalotami zimą i wiosną 1945 roku. Te dwa miasta dosłownie podniosły się z gruzów po II wojnie światowej. Jak przebiegała odbudowa Warszawy i Gdańska? Czy podejścia architektów i planistów różniły się od siebie? 16 kwietnia o godz. 17.00 na kanale YouTube IKM odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki „Najlepsze miasto świata” poświęconej odbudowie Warszawy i Jackiem Freidrichem, autorem książki „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Wojtczak.

Napisana przez Grzegorza Piątka książka opowiada o entuzjazmie i optymizmie, o wyobrażaniu sobie „najlepszego miasta świata” na gruzach starego porządku, o architektach z Biura Odbudowy Stolicy, którzy tworząc miasto swoich marzeń, wikłali się w budowę totalitarnego państwa. Złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne opisuje książka Jacka Freidricha „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”. Podczas spotkania, które 16 kwietnia na kanale YouTube IKM (@IKMGdansk) poprowadzi Katarzyna Wojtczak, usłyszymy dwie opowieści o dwóch miastach, które podniosły się z gruzów.

„Najlepsze miasto świata”, Grzegorz Piątek, wyd. WAB (2020)

Po likwidacji getta i klęsce powstania warszawskiego Warszawa zamieniła się w ocean gruzów. Trzeba było nie lada wyobraźni, żeby patrząc na sterczące kikuty dawnych kamienic, planować szybkie odrodzenie miasta. A jednak decyzję o jego odbudowie podjęto niemal niezwłocznie. Przed architektami i budowniczymi stanęło trudne zadanie… Choć wizytówką powojennej odbudowy Warszawy stała się zrekonstruowana starówka, to reszta miasta nie miała wrócić do dawnej formy, tylko zamienić się w idealną nowoczesną metropolię.

„Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”, Jacek Freidrich, wyd. słowo/obraz terytoria (2015)

Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków, odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki, z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia socjalistyczne osiedle robotnicze. Główny nacisk został więc położony na zabudowę mieszkaniową, stanowiącą większość tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego. Książka oparta jest na różnorodnej bazie źródłowej, wykorzystującej archiwalia, publikacje prasowe, publikowane i niepublikowane fotografie, wspomnienia uczestników odbudowy. Niezastąpionym źródłem wiedzy o odbudowie Gdańska jest wreszcie dla autora sam odbudowany Gdańsk.

Odbudowa Warszawy. Odbudowa Gdańska. Spotkanie z Grzegorzem Piątkiem i Jackiem Friedrichem. Prowadzenie Katarzyna Wojtczak | 16 kwietnia, godz. 17.00

Kanał YouTube IKM: https://www.youtube.com/user/IKMGdansk

Grzegorz Piątek (ur. 1980) – w wieku sześciu lat dostał książeczkę „Pomniki Warszawy”, zaczął się interesować historią stolicy i do dzisiaj mu nie przeszło. Z wykształcenia architekt – wierzy, ale nie praktykuje. Pisze, wykłada, opowiada, oprowadza. Za poprzednią książkę „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego” (W.A.B. 2016) otrzymał Nagrodę Literacką m.st. Warszawy, a także nominację do Nagrody im. Jana Długosza oraz w konkursie Książka Historyczna Roku.

Jacek Friedrich, absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W swej działalności naukowej skupia się na badaniu związków pomiędzy sztuką a polityką, ideologią, życiem społecznym. Autor ponad 100 tekstów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w kraju i za granicą, w tym kilku książek m.in.: „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku”. Pomysłodawca i współautor wystawy i katalogu: „Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie”. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie dyrektor Muzeum Miasta Gdyni oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku.