Czym są archiwa społeczne? W jaki sposób założyć archiwum społeczne, od czego zacząć? Czy muszę być archiwistą, żeby zacząć działać na tym polu? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzą 23 kwietnia o godz. 12.00 na kanale YouTube IKM Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Programu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych w Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Joanna Michałowska, koordynatorka sieci konsultacyjnej w Centrum Archiwistyki Społecznej.

Archiwistyka społeczna to dziedzina jeszcze nieodkryta, ale prężnie się rozwijająca. Sieć archiwów społecznych tworzy aktualnie ponad 400 podmiotów. Chcemy je przybliżyć, pokazać, że warto rozejrzeć się wokół i zachować dla kolejnych pokoleń fragmenty historii, która już minęła i współczesności, która dla nich będzie już historią.

W obecnej sytuacji, kiedy spędzamy w domu dużo więcej czasu zadbanie o archiwa wydaje się być idealne na ten czas i miejsce. Na wirtualne spotkanie zapraszamy osoby, które uwielbiają wszelkiego rodzaju kroniki, dokumenty, stare fotografie, prowadzą albumu rodzinne, lokalne itd. Spotkanie jest kontynuacją współpracy z mieszkańcami gdańskiej dzielnicy Nowy Port, z którymi chcemy przygotować społeczne archiwum dzielnicy w ramach realizacji programów Otwarty IKM i UrbCultural Planning. Mimo, że w szczególności zapraszamy osoby z tej dzielnicy otwarte jest dla wszystkich!

Archiwum domowe, archiwum społeczne. Zrób to sam!
23 kwietnia, godz. 12.00 – 13.30 YouTube IKM: https://www.youtube.com/user/IKMGdansk Spotkanie poprowadzą:

Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Programu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych w Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. kierowała Archiwum Fotografii, prowadziła szkolenia z zakresu opracowania i digitalizacji zbiorów archiwalnych. Joanna Michałowska, koordynatorka sieci konsultacyjnej w Centrum Archiwistyki Społecznej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. kierowała Archiwum Dokumentowym, prowadziła lekcje studyjne z opracowywania zbiorów oraz odpowiadała za zgodne z procedurami realizacje projektów grantowych.

Webinar organizujemy we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, które jest instytucją kultury, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. i wspólnie prowadzoną przez te dwie instytucje. Swojej działalności nie zaczyna jednak od zera. Realizuje bowiem cele wyznaczane w trakcie kilkunastu lat wspólnej pracy KARTY i archiwów społecznych. Celem CAS jest wsparcie potrzeb wszystkich archiwów społecznych i pomoc w realizacji ich celów. Temu ma służyć Otwarty System Archiwizacji, bezpłatne szkolenia i konsultacje, wsparcie metodyczne i promocja działań AS-ów.