IKM zaprasza animatorów i edukatorów do udziału w wiosennej edycji konkursu Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie! Celem konkursu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja działań w edycji wiosennej konkursu ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane, a ich efekty zostaną zaprezentowane on-line.

– Zachęcamy animatorów, edukatorów i nauczycieli do zgłaszania inicjatyw jakie chcieliby zorganizować dla klasy, grupy sąsiedzkiej czy lokalnej społeczności. Wierzymy, że będą one istotnym wsparciem, pozytywnym bodźcem do pogłębienia relacji i współpracy osób jak i sektorów kultury i oświaty – mówi Agata Andrasiak, koordynatorka programu BMK w Instytucie Kultury Miejskiej.

W ramach konkursu wybrane zostaną działania najwyżej punktowane w dwóch kategoriach: początkujących oraz doświadczonych realizatorów. Kwoty przeznaczone na realizację działań wynoszą od 500 zł do 12000 zł, przy czym maksymalna wielkość środków przeznaczonych na realizację wszystkich działań wyłonionych w ramach wiosennej edycji konkursu wynosi 36 000 zł.

Zgłoszenia trwają do 4 maja, a wyniki zostaną zaprezentowane na stronie www.sieckultury.pl 11 maja.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja wiosenna” zapraszamy osoby, które wzięły udział w obowiązkowym szkoleniu na Wyspie Sobieszewskiej w dniach: 28-29 lutego 2020 roku i/lub w czterech webinarach udostępnionych w zamkniętej grupie na Facebooku w dniach 23-27 marca 2020. Obowiązkowe szkolenia są częścią programu Bardzo Młoda Kultura.

W konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, co najmniej 2-osobowe zespoły i grupy nieformalne, podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, które zaproponują w swoim wniosku konkursowym koncepcję działań z zakresu edukacji kulturowej opartą o partnerską współpracę między sektorem oświaty i kultury a także zaproponują działania, których efekty zostaną zaprezentowane on-line i zrealizują je zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami

Organizatorzy! Pamiętajcie, by planować działania, możliwe do zrealizowania podczas epidemii! Można np. wykonać wirtualne pocztówki, filmy podnoszące na duchu, zorganizować tematyczne spotkanie przy kawie na Skype, warsztaty malarskie, mozaikowe czy kulinarne. Inicjatywy nie muszą ograniczać się do działań online. Mogą to być także np. balkonowe spotkania z książką, czytanie bajek, koncertowanie czy teatr cieni na bloku. Wszystko zależy od potrzeb odbiorców działań i kreatywności osób zgłaszających.

Składnie wniosków konkursowych

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury. Wniosek konkursowy należy przesłać mailowo na adres: monika.leszczynska@ikm.gda.pl do 4 maja 2020 roku do godziny 17.00.

Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden wniosek. Formularz wniosku konkursowego wraz z regulaminem i wszystkimi informacjami znajduje się na stronie: www.sieckultury.pl.

Webinar z narzędzi do komunikacji online

Organizatorzy konkursu przygotowali także 2 dniowy webinar w dniach 29-30 kwietnia na temat narzędzi wykorzystywanych w komunikacji online. Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr Grzegorza Stunżę i skierowane jest do wszystkich chętnych uczestników konkursu. Informacje o webinarze udostępnione zostaną w zamkniętej grupie na Facebooku oraz na stronie www.sieckultury.pl.