Szubieniczna Góra – w przeszłości miejsce egzekucji przestępców i skazańców: na wzgórzu znajdowała się dominująca nad okolicą szubienica, od której wzniesienie wzięło swoją nazwę. W początku XX wieku u podnóża Szubienicznej Góry, wzdłuż ulicy Traugutta, funkcjonował urnowy cmentarz krematoryjny, na którym chowano osoby różnych wyznań. Więcej ciekawostek na temat tego miejsca przedstawi Michał Ślubowski, autor „Gdańskich Makabresek”. Spotkanie z cyklu Akademia Gdańska odbędzie się 28 kwietnia o godz. 18.00 na kanale YouTube IKM: https://www.youtube.com/user/IKMGdansk.

Ostatni wyrok na Szubienicznej Górze (poprzez ścięcie toporem) został wykonany w 1838 roku. W latach 1914-1945 u podnóża Szubienicznej Góry, wzdłuż ulicy Traugutta funkcjonował urnowy cmentarz krematoryjny, na którym chowano osoby różnych wyznań, jak i ateistów. Po wyczerpaniu miejsc, prawdopodobnie pod koniec lat 20. XX wieku, do cmentarza przyłączono nowy teren na zboczu oraz na szczycie Szubienicznej Góry.

Wybudowane w 1914 roku krematorium u podnóża Szubienicznej Góry należało do Towarzystwa Kremacji Die Flamme (Płomień) i działało tam do roku 1945. Urządzenia krematoryjne zdemontowano i zniszczono na przełomie lat 80. i 90. W połowie lat 90. obiekt przebudowano na Cerkiew Św. Mikołaja, która znajduje się tam do dnia dzi-siejszego. Cmentarz przy byłym krematorium zniknął. Pozostały po nim pokryte trawą tarasy świadczące o wcześniejszej formie zagospodarowania przestrzennego.

Na ternie dawnego cmentarza znajduje się instalacja artystyczna Julity Wójcik „Ekonomiczne epitafia”, która powstała w ramach cyklu Instytutu Kultury Miejskiej „Miejsca”. Praca jest kontynuacją projektów artystki podnoszących współczesne problemy ekonomiczne i nierówności społeczne. Instalacja jest wieloczęściowa, zachęcamy do odkrywania jej na zboczach Szubienicznej Góry. Więcej informacji: http://miejsca.eu/miejsca03/.

Akademia Gdańska, „Gdańskie makabreski, czyli Góra Szubieniczna w epoce cyfrowej” wykład Michała Ślubowskiego (Gedanarium), 28 kwietnia, godz. 18.00. Na żywo na kanale YouTube IKM: https://www.youtube.com/user/IKMGdansk.

Michał Ślubowski, absolwent Wydziału Historycznego UG, przewodnik po Górze Gradowej, lokalny przewodnik po Oliwie. Twórca strony Gedanarium. W 2019 roku otrzymał Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (projekt „Gdańskie Makabreski”). Współpracował m.in. z Oliwskim Ratuszem Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, Instytutem Kultury Miejskiej czy portalem trojmiasto.pl. Mieszka z żoną w Oliwie.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2905907486138809/